כללי

שמאית והתנגדות לתכנית: הבנת התפקיד והתהליך

Nnpznmr1ml

שתפו למשפחה וחברים
שגם הם יוכלו להנות מקריאת הכתבה

בשנים האחרונות, המודעות לזכויות התושבים והחשיבות לשמירה על איכות החיים עלו מאוד. במקרים רבים, כאשר מתבצע תכנון של פרויקטים נדל"ניים או תשתיות, קמות התנגדויות מצד תושבים או גופים אחרים.

כאן נכנסת לתמונה שמאית – בעלת תפקיד מרכזי בתהליך התנגדות לתכנית וכעת נפרט על כך:

 

מהי תכנית ומדוע יש התנגדויות?

תכנית בניין עיר (תב"ע) היא מסמך תכנוני שמגדיר את השימושים המותרים בקרקע, כולל בנייה, תשתיות, שטחים ציבוריים וכדומה. תכנית זו מתוכננת לרוב על ידי רשויות מקומיות או יזמים פרטיים ומוגשת לאישור הוועדות המוסמכות.

 

התנגדות לתוכנית עשויה לנבוע ממגוון סיבות:

 

השפעה על איכות החיים: תושבים עשויים להתנגד לתכנית אם הם חוששים שהבנייה תגרום לרעש, זיהום או פגיעה בסביבה.

ירידת ערך הנכסים: כאשר בנייה חדשה משפיעה לרעה על ערך הנכסים הקיימים באזור.

שינויים לא מתאימים: תכניות שמשנות את אופיו של האזור, כגון המרת שטח ירוק למתחם בנייה, עשויות לעורר התנגדות.

תפקידה של השמאית בתהליך ההתנגדות

השמאית היא מומחית בנושאי הערכת שווי נכסים והשפעת תכניות בנייה על הסביבה והנכסים הסמוכים. תפקידה בתהליך ההתנגדות לתוכנית כולל כמה שלבים עיקריים:

 

הערכה ראשונית: השמאית מבצעת הערכה ראשונית של התכנית המוצעת ובוחנת את השפעתה על הנכסים הקיימים ועל הסביבה.

 

ביצוע בדיקות שדה: היא מבקרת באתר המיועד לבנייה ולומדת את תנאי השטח והסביבה, כדי להבין את ההשפעות הפוטנציאליות.

 

הכנת חוות דעת מקצועית: השמאית מכינה חוות דעת מקצועית שמתארת את ההשפעות הצפויות של התכנית, כולל פגיעה אפשרית בערך הנכסים, השפעות על איכות החיים, והשפעות סביבתיות אחרות.

 

ייצוג המתנגדים: השמאית מייצגת את המתנגדים בפני הוועדות המוסמכות, מציגה את חוות דעתה ומשיבה על שאלות מקצועיות. היא עשויה גם לספק המלצות לתיקון התכנית כך שתתאים יותר לצורכי התושבים והסביבה.

 

מי מתנגד לתכנית?

התנגדויות לתכנית עשויות להגיע ממגוון גורמים:

 

תושבים מקומיים: אלו הם לרוב המתנגדים המרכזיים, שכן הם חוששים לפגיעה באיכות החיים שלהם ובערך הנכסים שברשותם.

גופים סביבתיים: ארגונים הפועלים לשמירה על איכות הסביבה עשויים להתנגד לתכניות שפוגעות בשטחים ירוקים, בבתי גידול טבעיים או במקורות מים.

בעלי עסקים: בעלי עסקים יכולים להתנגד לתכנית אם הם סבורים שהיא תפגע בפעילותם העסקית.

רשויות מקומיות: גם רשויות מקומיות יכולות להגיש התנגדות, אם התכנית סותרת את מדיניות התכנון המקומית או פוגעת בתושבי האזור.

לסיכום

השמאית ממלאת תפקיד קריטי בתהליך ההתנגדות לתוכנית, כשהיא מספקת חוות דעת מקצועית ומייצגת את האינטרסים של המתנגדים בפני הוועדות התכנוניות. תפקידה כולל הערכת השפעות התכנית, ייצוג המתנגדים והצעת פתרונות לתיקון. התנגדויות לתכניות תכנון ובנייה הן חלק בלתי נפרד מתהליך התכנון, והן משמשות ככלי לשמירה על איכות החיים והסביבה.

 

 

 

 

 

תפריט נגישות אתר