יולי 24, 2018
לוגו: משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים

הזמנה : קורס הכשרה לתפקיד מעתיקי שפת סימנים ותומכים חזותיים

משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים- שירות ראיה, שמיעה וטכנולוגיה, ובית הספר המרכזי חוברים לבית דוד ולמוסד לביטוח לאומי ויחד פועלים לבניית והפעלת תכנית הכשרה למעתקי שפת סימנים ותומכים חזותיים. אנשים חירשים עיוורים ניצבים בפני אתגרים והתמודדויות יומיומיות וזקוקים למגוון אמצעי סיוע. על מנת לאפשר לאדם החרש עיוור לקיים אורח חיים עצמאי, להתנייד ולהתמצא במרחב, להיות מודע למתרחש בסביבתו ולתקשר עם הסביבה, נבנו שני תפקידים: תומך חזותי ומעתיק שפת סימנים. מטרת תפקידים אלה: להנגיש את הסביבה ולאפשר איכות חיים והעצמה לאדם החרש עיוור. משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים תומך בהעמקת הכשרות לתומכים חזותיים ומעתיקי שפת סימנים, בפיתוח והרחבת השירות כך שיתאים לאוכלוסייה רחבה ככל שניתן ויהווה חלק מסל השירותים של המשרד לאוכלוסיית היעד. תכנית ההכשרה המוצעת משלבת הן הכשרה למעתיק שפת סימנים והן לתומך חזותי. תכנית זו תאפשר הכשרה לשני התפקידים אך גם השלמות לתפקידים השונים.   מטרות התוכנית • הגדלת אפשרויות ההנגשה התקשורתית חזותית לאוכלוסיית החירשים עיוורים. • הגדלת מאגר מעתיקי שפת הסימנים, ותומכים חזותיים ויצירת עתודה חדשה. • הלומד יפתח ידע ומיומנויות לתפקיד מעתיק לשפת הסימנים. • הלומד יפתח ידע ומיומנויות לתפקיד תומך חזותי. • הלומד יפתח גישה מקצועית, בעלת ערכים חיוביים ביחס לעבודה עם אנשים חירשים עיוורים, תוך שמירה על ייחודיות התפקיד וכללי אתיקה. אוכלוסיית היעד: אנשים חירשים דוברי שפת סימנים, אנשים שומעים שולטים בשפת סימנים בעלי השכלה של 12 שנות לימוד. מבנה הקורס: התוכנית מורכבת מחלק תאורטי וחלק של התנסות מעשית בשטח. הקורס […]