מרץ 4, 2009

גאדג'ט היום: Viable VPAD

טלפון חדש מותאם לאנשים שמשתמשים בשפת הסימנים, ויכול להקל עליהם לדבר גם עם מי שלא מבין את השפה

 בדרך כלל, אנחנו רוצים שגאדג'ט היום שלנו יקסום לכמה שיותר קוראים. אבל לפעמים מגיע לו גאדג'ט שמתאים רק למעטים - לא רק בגלל המחיר שלו, אלא גם כי מרבית האוכלוסיה היא פשוט לא קהל היעד. כזה הוא ה-Viable VPAD, מוצר שנבנה במיוחד בשביל אנשים שמתקשרים עם הסביבה באמצעות שפת סימנים.

 

מרץ 4, 2009

"מחירשת הפכתי לשומעת. זה נס"

לפני 18 שנה הביא פרופ' יונה קרוננברג משיבא את השתל הקוכלארי הראשון בישראל. מאז, הפכו כאלף מושתלים מחירשים לשומעים. גם רעיה ספיר וחגית בן אליהו קיבלו את שמיעתן בחזרה. "מתחושה קשה של חוסר ישע חזרתי לשמוע ציוץ ציפורים", אומרת בן אליהו בהתרגשות. המהפיכה הזעירה שמרעישה את עולם הדממה

 

מרץ 3, 2009

זכאות לשיקום מקצועי

חרשים ו/או כבדי שמיעה, שנקבעו להם 20% נכות לפחות, זכאים לשיקום מקצועי וזאת במידה ועקב לקותם אינם מסוגלים לעסוק בעבודתם או בעבודה מתאימה אחרת, ו/או הינם זקוקים ואשר נמצאו מתאימים להכשרה מקצועית בכדי להשתלב בשוק העבודה.

מרץ 3, 2009

קצבת נכות

קצבת נכות ניתנת על ידי המוסד לביטוח לאומי לאזרחי מדינת ישראל מעל גיל 18 ועד גיל פרישה, לאחר שנקבע שהאדם נכה או נפגעה יכולתו להשתכר מעל רמה מסוימת.

כדי לקבל קצבת נכות חודשית, יש לפנות אל סניף המוסד לביטוח לאומי במקום המגורים, ולהגיש תביעה לקצבה על גבי טופס מתאים, שיינתן לפונה במקום. אל הטופס יש לצרף מסמכים שונים (רפואיים, תלושי שכר, שומות לעצמאים וכו').

מרץ 3, 2009

פטור מתשלום אגרת טלוויזיה

פטור מתשלום אגרת טלוויזיה ניתן לכל מי שהוא מעל גיל 18, עם ירידה בשמיעה של 70 דציבל ויותר באוזן הטובה, שרשותו מקלט טלוויזיה. לקבלת הפטור יש לבקש מרופא אף-אוזן-גרון למלא את הטופס שבלינק, ולשלוח אותו לאגף הגבייה, ת.ד. 16333 ירושלים  91162, לידי מירי מזרחי.
מרץ 3, 2009

הנחה בתשלומים לבזק

אנשים חרשים ו/או כבדי שמיעה זכאים להנחה בבזק בשני תחומים: האחד - בהוצאות התקנת הטלפון; השני - בהוצאות החזקתו השוטפות.

מרץ 3, 2009

הנחה בדמי הארנונה

החוק הקיים אינו מחייב רשויות מקומיות להעניק הנחה כלשהי לחרשים ו/או כבדי שמיעה ולבני משפחותיהם. עם זאת, קיימת המלצה של משרד הפנים לגופים אלו, לתת הנחה בתשלום הארנונה של עד 80% למבוגר, המוגדר כ"נכה ביטוח לאומי", ועד 25% להורים של ילד המוגדר כנכה. יש לבדוק באופן ספציפי מהו גובה ההנחה שהרשות העירונית, בה אתם מתגוררים, בחרה להעניק לתושביה.

מרץ 3, 2009

מכשירי שמיעה לילדים

תקרת ההשתתפות של משרד הבריאות למכשירי שמיעה לילדים (עד גיל 18) עומדת על 3,500 שקל לכל אוזן. ההשתתפות תתבצע אחת לשנתיים.
מרץ 3, 2009

הזכות לתרגום

אנשים עם לקויי שמיעה, החל מגיל 16 זכאים למימון שנתי של משרד הרווחה עבור שירותי תרגום לשפת סימנים ו/או תמלול (הקלדת השיחה על גבי מסך מחשב).

התבחינים הבאים יסייעו לכם לבדוק כמה שעות תרגום מגיעות לכם בשנה:

מרץ 3, 2009

לידיעת הזכאים לשירותי תמיכה בתקשורת

תקופת הזכאות להחזרים כספיים עבור רכישת אביזרי תקשורת (סל תקשורת) מסתיימת   ב- 15 לאוגוסט 2006. מי שלא יגיש חשבוניות עד לתאריך זה לא יוכל לנצל את הזכאות לרכישת אביזרי תקשורת, שלה הוא זכאי בתקופה הראשונה (בין השנים 2002-2006). תקופת זכאות נוספת מתחילה ב-16 באוגוסט 2006.
מרץ 3, 2009

זיכוי במס הכנסה

הידעתם ? אם אתם הורים לילד חרש או כבד שמיעה, הנכם רשאים להגיש בקשה לזיכוי במס הכנסה! לפרטים נוספים המשיכו לקרוא

מרץ 3, 2009

הקריטריונים לקבלת פטור מהשתתפות עצמית בניתוח שתל קוכליארי

כזכור, ממשלת ישראל החליטה לבטל את ההשתתפות העצמית בניתוח ובאחזקת שתל קוכליארי למועמדים מגיל 18. במסמך זה מצוינים הקריטריונים לקבלת הפטור מהשתתפות עצמית, ולגבי חלק מהם מצורפת הבהרה של משמעות הקריטריון.