חשוב לדעת על שינוי בתקצוב התרגום לשפת הסימנים
מרץ 15, 2011
כבד השמיעה גויס לכלבנים ואולץ לפרוש
מרץ 17, 2011
הצג הכל

המעבר של משרד הרווחה לשיטת תשלום חדשה למתורגמנים לשפת הסימנים הישראלית, יצר אצל אנשים רבים בלבול לגבי הזכויות המגיעות בסל התקשורת.

מתוך שאיפה להגביר את הנגישות של האנשים החרשים וכבדי השמיעה למידע, יפרסם המכון לקידום החרש בימים הקרובים מספר הודעות ממוקדות, אשר תפקידן, לענות על שאלות בנושאים שונים הקשורים לזמן המתנה, שיטת התקצוב, הגדלת מספר המתורגמנים הקיים כיום ועוד. הפרסומים הללו יאספו ויוצגו בדף יעודי באתר "סלע", כדי שכולכם תוכלו לקרוא ולהתרשם.

בעקבות החלטת והוראות משרד הרווחה, שיטת התשלומים למתורגמנים לשפת הסימנים שונתה ונקבע להם שיטת תשלום לפי שעה, הדומה לזו של מתורגמנים לשפות זרות אחרות. ובכל זאת, זכויותיהם של המתורגמנים לשפת הסימנים לא נפגעו. המכון לקידום החרש מעביר 90% מהתקציב שמועבר אליו אל המתורגמנים/ות בעבור שעת תרגום.

במקצועות התרגום של שפות אחרות המצב הרבה יותר קשה: חברות עסקיות שזכו במכרז של מתן שירותי תרגום לשפות מדוברות (אנגלית, צרפתית וכו') מעבירות למתורגמנים/ות רק 30% מהתקציב שקבלו החברות.

למעשה, שמרנו לאורך כל התהליך על הכבוד המקצועי של עבודת התרגום ועל הזכות לנגישות.