עמותת המכון לקידום החרש מסייעת בנגישות בעולם העבודה
אוגוסט 18, 2010
יש מודעות דרושים חדשות
אוגוסט 22, 2010
הצג הכל

המכון לקידום החרש פועל כל הזמן בקרב אוכלוסיית החרשים הערבים, בכל רחבי הארץ: בצפון, באיזור המשולש ובדרום. בשלוש השנים האחרונות, נכנס המכון לפעילות אינטנסיבית באזור הנגב, מתוך מטרה לקידום מעמד הנכים בחברה הערבית בדואית, במסגרת תכנית "מסירה" לקידום מעמד הנכים בחברה הערבית שמופעלת ע"י ג'וינט ישראל. 

לכבוד ראש השנה, הרמדאן והחגים הנוספים, מזמין אתכם המכון לקידום החרש להכיר מקרוב את תוכנית "מסירה - מסע" ולפתוח את לבכם כדי לתרום לנו.
כדי לתרום להמשך הפעילות של תוכנית מסירה, לחצו כאן.

 

 

במסגרת התכנית "מודל הצלחה – נשים מובילות שינוי", פועל המכון לקידום החרש בקרב נשים ערביות בדואיות חירשות.

הניסיון המקצועי של המכון לקידום החירש וג'וינט ישראל הוכיח, שאף על פי שאוכלוסיית הנשים החירשות הבדואיות, היא אוכלוסייה פגיעה במיוחד, הרי שיש בה כוחות עצומים להובלת שינוי חברתי.
 
אוכלוסייה זו היא קבוצה שנוטה להיפגע, במיוחד מבחינת מספר ההזדמנויות לקבל ולרכוש מידע, ידע ודעת. הנשים החרשות הבדואיות, בהשוואה לקבוצות אחרות, מתקשות לקבל הזדמנויות לרכוש השכלה גבוהה ולהצטרף למעגל התעסוקה והפנאי.

הסיבות העיקריות לכך הן: חוסר הנגישות לזכויות ולשירותים המגיעים להן על פי חוק ואיסורים תרבותיים חברתיים.

פעילות של 3 שנים בשטח הובילה לצמיחתה של מנהיגות מקומית של נשים בדואיות חירשות וכבדות שמיעה בעלות יכולת פיתוח, תכנון וביצוע פרויקטים, עם הובלת תהליכי שינוי ופיתוח שירותים מקצועיים, נגישים תרבותית, ושפתית לאוכלוסיית החרשים הבדואים בנגב בכלל ולנשים החרשים הבדואיות בפרט.

הקבוצה בנתה לעצמה אג'נדה ויעדים לקבוצה לקידום בחברה הבדואית:

א. הפצת ידע בנושא זכויות ושירותים לאנשים חירשים וכבדי שמיעה.

ב. איחוד שפת סימנים של הנשים (לימוד שפת סימנים ישראלית לנשים הדוברות שפת סימנים מקומית או שהשפה שלהן חלשה, במטרה ליצור שפה משותפת בינן לבין עצמן, ובינן לבין המערכות השונות בכלל) .

ג. קידום נושא ההשכלה הגבוהה והעל-תיכונית לאנשים חירשים וכבדי שמיעה בנגב.

ד. הקמת מועדון חברתי אזורי לחרשים וכבדי השמיעה הערבים בדואים בתוך מתנ"ס חורה.

התכנית היוותה מודל ייחודי ומיוחד לפיתוח נושא החירשים בכלל, היא פעלה במישורים שונים בחברה, והובילה ליצירת שיתופי פעולה ורצון של ארגונים ומוסדות החל ממערכת הרווחה, הביטוח הלאומי, מערכת החינוך, החברה למתנ"סים וארגוני חברה אזרחית מקומיים לפעול למען אוכלוסיית החרשים וכבדי השמיעה בחברה הערבית בנגב, ולראות בהם חלק מאוכלוסיות היעד שלהם.

כתוצאה מהצלחת התכנית בנגב הוחלט להרחיב את התכנית לאזור המשולש וצפון, גם במתן דגש על קבוצת הנשים החרשות וכבדות השמיעה.
מעבר זה גרם להעברת התשומות למשולש ולצפון ויצר מצב של נתק מקבוצת הנשים בנגב בתחילת התהוותה, לכן אנחנו מאוד זקוקים לסיוע כספי לנגב על מנת להמשיך את פעילותה של הקבוצה.

תרומתכם חשובה לנו, כדי שנוכל להמשיך בפעילות למען קידום קבוצת הנשים הערביות החרשות בנגב וקידום אוכלוסיית החרשים בחברה הערבית בכלל.
אם רצונכם לתרום לפעילות של תוכנית "מסירה – מסע", אנא לחצו כאן