סקר מצב תעסוקתי
ספטמבר 2, 2010
מתנה עם תרומה – "עורכים לחג"
ספטמבר 5, 2010
הצג הכל

במסגרת חזון המכון לקידום החרש ופעילותו השוטפת אשר חותרת לחברה נגישה לאדם החרש, פועל המכון לקידום החרש בתחום התעסוקה להעלאת מודעות ציבורית להעסקת אנשים חרשים וכבדי שמיעה, לשילובם השווה בעולם העבודה ולהנגשת מקומות העבודה.
מנתוני נציבות השיוויון לאנשים עם מוגבלות עולה כי שיעור התעסוקה של אנשים עם מוגבלות עומד על 40% ובקרב אנשים עם מוגבלות חמורה הוא עומד על 25.9% לשם השוואה, שיעור התעסוקה של אנשים ללא מוגבלות עומד על 65%.
בנוסף לשיעור התעסוקה הנמוך הנתונים מהשטח מצביעים על תת תעסוקה- אנשים חרשים וכבדי שמיעה רבים מועסקים בתפקידים אשר אינם הולמים את הכשרתם, יכולותיהם וכישוריהם, וכן אינם מקודמים במקומות העבודה.

מצבם של חרשים וכבדי שמיעה רבים קשה! רוצים לעזור להם למצוא עבודה ולהגשים את עצמם? תרמו למיזם תעסוקה!

מנסיוננו בתחום עולה תמונה המצביעה על כך שמעסיקים מתקשים להעסיק דווקא אנשים חרשים וכבדי שמיעה יחסית לנכויות פיזיות אחרות ונושא התקשורת מהווה חסם בעייתי. המעסיקים מתקשים לקבל אנשים חרשים/כבדי שמיעה גם אם הם מומחים בתחומם. קשיים אילו מחמירים ומועצמים עוד יותר בזמני משבר כלכלי , בהם האבטלה פוגעת בכולם והאנשים החרשים/כבדי השמיעה מודרים עוד יותר מעולם התעסוקה.
המכון פועל בקרב מעסיקים, ארגונים ומשרדי ממשלה לשינוי חברתי בתפיסת האדם החרש וכבד השמיעה, תוך נסיון לעגם כוחות במטרה לשנות תמונה זו ולאפשר לאנשים חרשים וכבדי שמיעה להשתלב בעולם התעסוקה, כאנשים שווים, יצרניים ותורמים, תוך תחושת סיפוק ומיצוי יכולותיהם בתפקידים ההולמים את הכשרתם.
בנוסף, המכון קידום החרש מסנגר ומסייע באופן פרטני לעובדים חרשים וכבדי שמיעה הנתקלים בקשיים על רקע החרשות/ירידה בשמיעה במקומות העבודה.
תרומתכם תסייע לנו להמשיך ולפעול למען עולם עבודה שוויוני יותר, אשר יכיל את האדם החרש/כבד השמיעה כאדם שווה בעולם העבודה, המהווה מרכיב עיקרי באורח חייהם של כל בני האדם.

רוצים לתרום ? רוצים לעזור ? לחצו כאן