בזכות ולא בחסד
פברואר 22, 2009
תקשורת בלי מחסומים
פברואר 22, 2009
הצג הכל

אחת מהחובות האקדמיות המוטלות על הסטודנט בהשכלה גבוהה היא להגיע לרמת "פטור" באנגלית.

משימה לא קלה אפילו עבור סטודנטים שומעים רבים וכל שכן  עבור סטודנטים חרשים/כבדי שמיעה. למעשה - עבור חלק גדול מהם אנגלית היא שפה שלישית (שפת הסימנים-שפה ראשונה, עברית - שפה שנייה והאנגלית - שפה שלישית) ואף רביעית - עבור עולים חדשים, ערבים וכו'.

כך או כך, ללמוד שפה מבלי יכולת לשמוע אותה זו משימה קשה ואולי אף בלתי אפשרית.
 
חרשות /ירידה בשמיעה היא עובדה פיזיולוגית הגורמת לקשיים אשר לא ניתן להתגבר עליהם. היא גורמת לקשים שפתיים המתבטאים בכל רבדי השפה – אוצר מילים מצומצם, קושי בהבנת הדיבור, בהבנת הנקרא, בהבעה בע"פ ובהבעה בכתב. החרשות/הירידה בשמיעה משפיעה לא רק על מידת היחשפותו של האדם לשפה אלא גם על יכולת מצומצמת לרכישת הרגלים לינגוויסטיים – אי יכולת להשתמש בדפוסי שפה האגורים בזכרון ובטכניקות לימוד כחיקוי, האופייניות לאנשים שומעים.

ילדים חרשים/כבדי שמיעה לומדים את השפה באופן מלאכותי מבלי יכולת לשמוע אותה או לשמוע אותה כתקנה.

קשיים אלו מתגברים עוד יותר כשעל האדם ללמוד שפה נוספת קל וחומר לאור העובדה שהשפה אינה דבורה באופן טבעי בסביבתם הטבעית.

על מנת שילד חרש/כבד שמיעה ילמד עברית דרושות לו אלפי שעות הדרכה והוראה על ידי מומחים על אחת כמה וכמה על מנת לרכוש שפה נוספת – אנגלית.

מערכות החינוך משקיעות שעות רבות להקנות לילדים את השפה העברית . כמובן שאין זה אפשרי להשקיע מאמצים וזמן דומה ברכישת שפה זרה כמו אנגלית, ולכן רמת האנגלית של סטודנטים אלו היא בהכרח נמוכה בהגיעם ללימודים גבוהים. על פי מחקרים – אפילו בארה"ב – תלמידים חרשים וכבדי שמיעה רבים לא רוכשים לעולם שליטה מלאה בקריאה/כתיבה ודיבור של השפה האנגלית.

כתוצאה מהאמור לעיל נושא האנגלית מהווה מחסום קשה למעבר עבור  סטודנטים חרשים וכבדי שמיעה המגיעים בדרך כלל לאוניברסיטה  ברמת אנגלית נמוכה מאד ומתקשים להתמודד עם משימת לימוד האנגלית.

המכון לקידום החרש בישראל סבור שיש לשקול את נושא חובת האנגלית עבור סטודנטים חרשים וכבדי שמיעה בכל מקרה לגופו. איננו מזלזלים בחשיבות הנושא אך עקב הקושי האובייקטיבי אנו ממליצים לשקול, בכל מקרה, לגופו – האם אכן נושא האנגלית הינו הכרחי לעולם  התעסוקה בתחום בארץ.  הווה אומר :  אם אופי המקצוע הנלמד ידרוש מהאדם ידע מקצועי באנגלית בעולם התעסוקה אזי אין לפטור אותו מנושא האנגלית ואנו ממליצים להתמקד בלימוד המושגים המקצועיים בלבד  (ולא לחייבו בקורסים הנהוגים  לגבי סטודנטים שומעים). 

אולם מקצועות רבים בעולם העסוקה בארץ אינם מחייבים את ידיעת השפה האנגלית ובמקרים אלו ,לתפיסתנו,  לימוד האנגלית הינו דרך להשגת חומר מקצועי – חומר אותו ניתן  לתרגם לשפה העברית ובכך לרכוש את הידע המקצועי המועבר בהם.

במקצועות אלו האנגלית אינה מטרה אלא דרך להשגת המידע. אי ידיעת האנגלית במקצועות אלו אינה פוגמת בידע המקצועי של האדם (ובלבד שכאמור יקבל את הידע הזה מקריאת תרגום של המאמרים), ולפיכך אינה הכרחית ואין צורך לחייב את האדם לעבור את "דרך החתחתים" להשגת "פטור" .

מודעות ופתיחות לשונותו של האדם החרש/כבד השמיעה יאפשרו לו גישה שווה לעולם האקדמי . מתן ההתאמות הנחוצות לו להצלחה בלימודים וצמצום המחסומים התקשורתיים יאפשרו לו לעמוד מול האתגר הלימודי עם מקסימום הכלים וההתאמות מבלי מלפגוע ברמת מקצועיותו וברמת הידע הנחוץ לעולם התעסוקה.