חרשים ו/או כבדי שמיעה, שנקבעו להם 20% נכות לפחות, זכאים לשיקום מקצועי וזאת במידה ועקב לקותם אינם מסוגלים לעסוק בעבודתם או בעבודה מתאימה אחרת, ו/או הינם זקוקים ואשר נמצאו מתאימים להכשרה מקצועית בכדי להשתלב בשוק העבודה.

בחירת המקצוע נעשית בהתייעצות עם עובד סוציאלי ומשך הלימודים, אופיים ומקומם ייקבעו על פי כישוריו של הפונה ועל פי סוג המקצוע שנבחר.

יש לציין כי חוץ ממקרים מיוחדים משך הלימודים לא יעלו על שנה אחת. אם הנכות הרפואית חמורה במיוחד (65% ויותר לצמיתות) והפונה נמצא מתאים ללימודים במוסד להשכלה גבוהה זכאי למימון מלא או חלקי של לימודיו לתואר הראשון.

דמי שיקום

במהלך הלימודים המשתקם זכאי לדמי שיקום אך ורק אם הינו לומד 20 שעות שבועיות. דמי השיקום משולמים בהתאם לדרגת נכות:

קבלת קצבת נכות מלאה אינה מזכה בתוספת של דמי שיקום; קבלת קצבת נכות חלקית מזכה בתוספת עד לגובה של סכום הקצבה המשולם לבעלי נכות בשיעור של 100% לפי גודל המשפחה; אי קבלת קצבה מזכה בסכום המשולם לבעלי דרגת נכות בשיעור של 65% ומעלה לפי גודל המשפחה.

תשלומים אחרים

בנוסף לדמי שיקום ישלם המוסד לביטוח לאומי הוצאות אחרות הכרוכות בלימודים: שכר לימוד , עזרי לימוד (על פי הסכומים שנקבעו בהוראות) וכן הוצאות נסיעה אל מקום הלימודים וממנו.

אם מקום לימודיו של המשתקם רחוק ממקום מגוריו ועליו ללון מחוץ לביתו, ישלם המוסד את הוצאות הכלכלה, הלינה או הדיור- הכל לפי התקנות ועל פי הסכומים שנקבעו בהוראות.

יש לציין כי משתקם שדרגת נכותו הרפואית הינה 50% לפחות והינו זקוק למכשירי עבודה במקום לימודיו, לשימושו האישי בלבד, עשוי להיות זכאי לסיוע ברכישת מכשיר עבודה מתאים (אין מדובר במכשיר רפואי או במכשיר שהסיוע ברכישתו ניתן מכוח חיקוק אחר).

הגשת בקשה לשיקום תתבצע בפנייה לסניף הקרוב למקום מגורים ומילוי טופס בקשה. הבקשה צריכה להישלח בתוך שנה מיום שנקבעה דרגת נכות מעבודה לצמיתות.

מידע נוסף:

1. המוסד לביטוח לאומי

רוצה לדעת עוד? רוצה שנסייע לך לקבל את הזכויות המגיעות לך? צריך סינגור לקבלת התאמות? ועוד…

השאר/י פרטים עכשיו ונחזור אליך