סגור ת'גג, שלא נתחרש
נובמבר 12, 2009
עשור ל"קהילה נגישה"
נובמבר 19, 2009
הצג הכל

השנה הצטרפו לסטודנטים החרשים וכבדי השמיעה שכבר לומדים במכללה 12 סטודנטים נוספים לשנה א' במגמות שונות בלימודי ההנדסאים (מה"ט).

ניסיון העבר ולאור המספר הרב של הנרשמים, החלטנו לקיים סדנת היערכות ללימודים בסמוך לפתיחת שנה"ל על מנת לחשוף סטודנטים אלה למידע ונהלים, שיקלו על השתלבותם וקליטתם במכללה.

בסדנה לקחו חלק נציגים מארגונים שונים המטפלים בחרשים וכבדי שמיעה: המוסד לביטוח לאומי, המסייע העיקרי לרב הסטודנטים לק"ש במימון לימודיהם וכל הכרוך בהם, המכון לקידום החרש, אגודת החרשים וארגון בקול.

במהלך היומיים של הסדנה נחשפו הסטודנטים איש לרעהו, עשו היכרות ראשונית עם הסגל המנהלי של המכללה וההנהלה, בחנו את אמצעי ההנגשה המתאימים להם ביותר ללימודים, וקיבלו מידע מנציגי הארגונים השונים ומסגל המכללה אודות הזכויות, השירותים והתמיכה ההיקפית שעומדים לרשותם, כדי שיצליחו לעמוד בדרישות האקדמיות המצופות מהם. יחד עם זאת, לאור הרצון לטפח עצמאות בקרב הסטודנטים כבר מהשלבים הראשונים של לימודיהם, הושם דגש בסדנה על האחריות האישית של כל אחד מהם לתהליך הלמידה שלו. חזרנו והצגנו את תפיסתנו לגביהם: אדם לק"ש הוא קודם כל אדם, סטודנט לק"ש הוא קודם כל סטודנט מן המניין – על כל המשתמע מכך. חידדנו בפניהם את הקו המנחה אותנו בעבודה איתם: רגישות והקשבה לצרכים היחודיים שלהם
במטרה להבנות תהליך למידה מיטבי עבורם – כן, רחמים או "פשרות מקצועיות" – לעולם לא !

הפרויקט "לומדים בדממה" החל את צעדיו הראשונים במכללה לפני 8 שנים, במהלכן גדל והתעצם למימדיו הנוכחים. הסדנאות היוו שלב נוסף במערך תמיכה המורכב והמקיף, שזוכים לו סטודנטים חרשים וכבדי שמיעה במכללה במסגרת הפרויקט, החל משלבי הרשמתם ועד לסיום לימודיהם.

בסדנא לקחה חלק גל רוקניאן, עובדת המכון.