שוברת שתיקה
מאי 8, 2010
מחפשים מרצה לשפת הסימנים ויהי מה? תתקשרו לדה-דרזנר
מאי 8, 2010
הצג הכל

בעקבות יום העיון המוצלח שהיה בבית איזי שפירא, אנחנו גאים להציג לפניכם את תוכנית הסדנאות להורים חרשים לילדים שומעים.  

תוכנית זו שמה לה כמטרה לפתח שירותים טיפוליים מותאמים לצורכי ההורים החרשים וילדיהם על מנת לציידם בכלים להתמודדות עם התפקיד ההורי ועם מורכבות המבנה המשפחתי הנתון.
התוכנית לוותה בשיתוף עם הג'וינט- היחידה לנכויות ושיקום ועם איזי שפירא- היחידה למשפחה ולפיתוח קהילתי.

מטרות משנה
1. לתת להורים לגיטימציה לסמכות ההורית בכלל, וסמכות על ילד שומע, בפרט.
2. ההורים ילמדו את צרכי ילדיהם והבנת מקומם בתוך המשפחה.
3. ההורים ילמדו להשתמש בשירותים חלופיים לתקשורת במקום להשתמש בילדיהם כמתורגמנים – קשר של עצמאות ולא תלות.
4. ההורים ילמדו את ההבדלים התרבותיים והלשוניים שלהם מול ילדיהם ומתן לגיטימציה לכך.
5. הקבוצה תשמש להורים כקבוצת תמיכה/שייכות חברתית.
6. לסייע הן לאוכלוסייה הנדונה והן לאנשי מקצוע נוספים להתקרב לאוכלוסיית החרשים ולסייע לה בידע המקצועי המצטבר.
היעדים
7. פתוח מודל התערבות קבוצתי להורים חרשים וילדיהם, תוך כדי הפעלת מספר קבוצות מקבילות לאכלוסיה זו.
8. הקמת קבוצת הדרכה מקצועית למנחים בקבוצות הנ"ל על מנת לציידם במיומנויות התערבות מותאמות ולהסתייע בניסיונם בשטח לשם בניית מודל ההתערבות (הערכה מעצבת ותיעוד). ההדרכה תינתן על ידי מומחה בתחום החרשות והקבוצות.
9. הרחבת מספרם של מנחי הקבוצות המיומנים והמכירים את נושא החרשות במטרה לתת מענה לקבוצות הורים חרשים נוספות.
10. תיעוד והערכה:
א. כתיבת המודל התיאורטי היישומי -באמצעות איסוף מידע (בהנחיית עמיתים), חומר גלם (של הנחיית עמיתים) שיתועד ע"י קלדנית.
ב. הפצת הידע המצטבר לאנשי מקצוע בתחום החרשות באמצעות השתלמויות, מאמרים, ימי עיון ועוד.
11. פיתוח תכניות פנאי והעשרה במתנסים לקבוצות ההורים החרשים וילדיהם, שמטרתן חיזוק הקשר בין ההורים וילדיהם והידוק הקשרים עם הקהילה.

מהנעשה בשטח
במהלך 2008-2009 הוקמו 5 סדנאות הורים ב:
קרית שמונה, עפולה, עכו, חיפה, יבנה.

מנחי הסדנאות עברו מפגשי הדרכות עם ד"ר מרים לוינגר – עו"ס.

פירוט נרחב על התוכנית, ביצועה, מהלכה ויישומה נכתבה בחוברת.
ניתן לרכוש את החוברת במכון לקידום החרש.

מתוך תקציר החוברת:
חוברת זו שמה לה כמטרה לסייע למנחים של קבוצות הורים חרשים, בתהליך הקמת הקבוצות והנחייתן. לאור הייחודיות של קבוצות אלו והמורכבות הטמונה בהן, נראה כי הצלחתן תלויה בהשקעה רבה טרום הפעלתן, כמו גם במהלך ההנחייה עצמה.

החוברת מחלקת לשני חלקים עיקריים:
המבוא התיאורטי פורש בפני הקורא ידע בסיסי אודות הורותם של אנשים חרשים, והדינמיקה המשפחתית המתפתחת במשפחות אלו.
החלק השני, מפרט את המשתנים שיש לקחת בחשבון בתהליך הקמת הקבוצה והנחייתה, מתוך מחשבה כי התייחסות רצינית אליהם עשויה לשפר את איכות ההנחייה בפועל. בנוסף, פורש חלק זה את מטרות הקבוצה כפי שמוקדו על סמך הניסיון המצטבר במכון לקידום החרש, וכן מציג בפני הקורא ידע תיאורטי בסיסי בעולמות התוכן הקשורים להורות ועליהם נסוב השיח הקבוצתי. על מנת להקל על המנחה, מוצגים גם מספר אמצעים לעבודה בתוך הקבוצה בכל אחד מהנושאים, וכן הפניות לידע תיאורטי נרחב יותר בכל אחד מעולמות התוכן המצויינים. יש לציין, כי חלק מהמאמרים נמצאים גם באתר האינטרנט של המכון לקידום החרש, וניתן להורידם משם.

 למרות הידע הרב המפורט בחוברת זו, חשוב לציין כי היא מיועדת למנחים מנוסים בהנחיית קבוצות, אשר מכירים את עולמם של האנשים החרשים, מתוך נסיונם הטיפולי.