צוות המכון בתמונה עם מנכל ביטוח לאומי
צוות המכון נפגש עם מנכ"ל הביטוח הלאומי
מאי 9, 2018
מכתב תודה - אילוסטרציה
הישג: המכון התערב למען סטודנטים חרשים וכבדי שמיעה שסורבו
מאי 9, 2018
הצג הכל
תמונה של כיסא ועליו שלט "המקום שמור לסטודנטים עם מוגבלות"

אנו רוצים להביא לידיעתכם כי לאחרונה התקבלו אצלנו מספר תלונות על קושי במציאת מקום בשורה הראשונה עבור סטודנטים חרשים/כבדי שמיעה.
למותר לציין את חשיבות שמירת המקום בשורה הראשונה עבור סטודנטים אלו כהתאמת נגישות לעל מנת שיוכלו לראות את התרגום, לקרוא את שפתי הדובר או לשמוע באמצעות מכשירי השמיעה שלהם.

אנו מציעים מספר פתרונות:

  • יידוע והסברה- (על ידי סרטים/עלונים/הדרכות) – ליידע את הסטודנטים ואם הסגל המנהלי והאקדמי בדבר נושא התאמות בכלל וזו בפרט- מה החשיבות וכיצד מצופה מהם לנהוג.
  • להכניס לנהלים ולתקנון המוסד כי סטודנט שיושב בכיסא שמור ללא אישור יגיע לוועדת משמעת וייענש.
  • התערבות- לצייד את הסטודנטים באישור על זכאות לישיבה במקום שמור בשואה הראשונה
  • בנוסף, במידה והתרחש אירוע כזה חשוב לאתר את הסטודנט ובמקביל לפעול באמצעות הסברה ממוקדת בכיתה הספציפית המדוברת*.
  • לצייד של הסטודנט באישור על הזכאות להתאמה

* אם ניתן חשוב לערב את הסטודנט בנושא