מכתב סינגור למנהלת אגף השיקום במוסד לביטוח לאומי – ירושלים

חופשת פסח
אפריל 14, 2011
על החירות ועל הקהילה
אפריל 26, 2011
הצג הכל

מרכז ההשכלה של המכון לקידום החירש ממשיך לפעול בנושא הנגישות והשוויון בכל מוסדות הלימוד. בעקבות קבלת המסמך החדש של נוהל שיעורי העזר מטעם בטל"א (המיועדים לסטודנטים), והפניות הרבות של הסטודנטים החירשים וכבדי השמיעה, החלטנו לגבש מערך הסברה בנושא צמצום שיעורי העזר- בהיבט של משמעות הפגיעה בנגישות וההשלכות הנובעות מצמצום השעות של שיעורי העזר במהלך הלימודים.

מקוות שההסברים המושכלים של המכון לקידום החירש, המוטמעים במכתב, ישיגו את האימפקט הראוי והחיובי, את המטרה שלשמה אנו פועלים- נגישות
אופטימלית, ככל האפשר, על מנת שהסטודנטים ילמדו בסביבה נגישה, בעזרת אמצעים נגישים ומותאמים, וימקסמו יכולותיהם בלימודים!

לכבוד,
הגב' כרמל סטינגר
מנהלת אגף השיקום, המוסד לביטוח לאומי
ירושלים

הנדון: מסמך מטעמכם לשינוי נוהל מתן שיעורי עזר

שלום רב לך,
אנו פונות אלייך מטעם המכון לקידום החירש* בעקבות פניות רבות של סטודנטים אלינו בנושא צמצום שעות שיעורי העזר במהלך לימודיהם של סטודנטים חרשים וכבדי שמיעה.

לסטודנטים חרשים וכבדי שמיעה אפיונים הספציפיים להם, וחשוב להביאם בחשבון על מנת שלא יפגעו שלא לצורך במהלך התמודדותם, הקשה בלאו הכי, עם לימודים גבוהים, ויוכלו לממש את יכולותיהם הקוגניטיביות, שבזכותן הגיעו ללימודים גבוהים, למרות הקושי והמחסומים האובייקטיבים.

השלכות ליקויי השמיעה בתחום הלימודים: עקב הירידה בשמיעה סטודנטים חרשים כבדי שמיעה נתקלים בקושי רב בקליטת החומר הלימודי, המיועד בעיקרו לאנשים שומעים ומועבר בערוץ השמיעתי. הם אינם יכולים להשתמש בו כשאר הסטודנטים, וכתוצאה מכך החומר הלימודי אינו נגיש עבורם כמו לסטודנטים השומעים.

בעקבות ההבנה של הקשיים שצויינו לעיל, המכון לקידום החירש יחד עם המוסד לביטוח הלאומי בנה מערך נגישות, כמו: תרגום לשפת הסימנים ותמלול במהלך השיעורים ועוד, שיאפשר לסטודנטים ללמוד בסביבה נגישה יותר. אך אלו אינם מספיקים כדי לייצר גישה שווה לחומר, ואינם מהווים תחליף לשמיעה ממקור ראשון, מה גם שאפריורית אינם מכסים תמיד את כל מכסת שעות הלימוד.

גם מערך תמיכה, גדול ככל שיהיה, אינו יכול לעולם להביא את הסטודנט החרש/כבד השמיעה למעמד שווה לזה של הסטודנט השומע. הסטודנטים החרשים וכבדי השמיעה נאלצים לבזבז זמן יקר ושעות רבות בניסיון לצמצם את הפער ולהשלים את החומר המועבר בשיעורים.

מצב זה בהחלט פוגם בתהליך הלמידה ומתבטא בהישגים של הסטודנטים החרשים וכבדי השמיעה, ומשום כך יש לנקוט כל דרך על מנת לצמצם את הפער בין הסטודנטים השומעים לבין הסטודנטים ליקויי שמיעה. סטודנטים אלו זקוקים לאמצעים שיאפשרו להם גישה שווה לעולם האקדמי שאליו הם הגיעו כתוצאה מיכולת בסיסית יוצאת דופן ומעבודה רבה וקשה מאוד.

שעורי העזר :
על פי המסמך (שניתן בימים אלו לסטודנטים המקבלים שירותי תמיכה מאגף השיקום בבטל"א) נכתב כי:
1. כמות שעורי העזר תפחת (25% מכלל הלימודים במקום 45 ש' חודשיות) –
על מנת שהסטודנט החרש וכבד השמיעה ימצה יכולותיו במרחב אקדמי נגיש הוא זקוק כאמור לתמיכה רחבה ככל האפשר להשלמת הפערים השמיעתיים. שעורי העזר הניתנים, כתגבור וחיזוק לחומר הלימודי לכלל הזכאים לתוכנית שיקום, מהווים עבור האדם החרש/כבד השמיעה לא רק אמצעי לחזרה על החומר אלא אמצעי גם להשלמת פערים קודמים, איתם הגיע ללימודיו האקדמיים ולעתים להשלמת החומר המועבר בשעור (במקרים ותקציב הנגישות כבר מוצה או במקרים שהשירות לא היה מספיק יעיל או נהיר), עוד טרם למידה והסבר של החומר. עבור אוכלוסייה תקשורתית זו מהווים שעורי העזר חלק ממערך נגישות ובהחלט סוג של "התאמה" נוספת, למעשה התגבור הינו תחליף לשיעור בכיתה.
צמצום מספר שעות שעורי העזר עלול לפגוע מאד בסיכוייהם של הסטודנטים החרשים וכבדי השמיעה להצלחה בלימודים האקדמיים.
לפיכך סטודנטים חרשים רבים נזקקים לכמות מוגברת של שיעורי עזר במגוון מקצועות (פערי המידע של האדם החרש/כבד השמיעה הם בכל התחומים, ובמיוחד בתחום הלימודי הרלוונטי לנושא זה).
אנו מבקשות להחזיר את כמות שיעורי העזר למצב הקודם (של 45 ש' חודשיות).

2. נאמר שקבלת שיעורי עזר מותנית בבדיקת גיליון ציונים. תנאי זה תמוה בעינינו משום שהוא בבחינת "לחסום שור בדישו": משתמע מכך כי הסטודנט יכול לקבל אישור לשעורי עזר רק לאחר כשלון?! דומה כי על פניו תנאי זה סותר את מטרת השיקום.
לא אחת פונים אלינו סטודנטים המזהים את הקושי כבר מתחילת הקורס (כאופייני לאוכלוסייה זו בגלל הפערים).
לתפיסתנו שעורי העזר הכרחיים לסטודנטים החרשים וכבדי השמיעה למן התחלת השתתפותם בקורסים על מנת שלא להיכשל בסופם!
לפיכך, אנו מבקשות להסיר תנאי זה.

נודה מאד אם תוכלו לשקול בחיוב את סוגיית שיעורי העזר, ולהחזיר את מסגרת השעות הקודמת, בכדי שסטודנטים חרשים וכבדי שמיעה יוכלו לסיים בהצלחה את תוכנית השיקום ולהגיע אל התואר המיוחל.

נשמח לספק הסברים, לפי בקשתך.

נודה מראש על תשובתך בהקדם.

ננה בר
רכזת מרכז נגישות ושוויון בהשכלה

אורית זולברג
מנהלת תחום השכלה ותעסוקה

העתק:
נחה גולדוסר, רפרנטית חכ"ש ומנהלת מח' שיקום בביטוח לאומי רמלה
יעל קקון, מנהלת המכון לקידום החירש