יש מודעות דרושים חדשות
אוגוסט 18, 2010
סלקום – נגישות בשירות
אוגוסט 18, 2010
הצג הכל

כהוקרה על השתתפותן במפגשי חשיבה על טרמינולוגיה של מושגים בערבית בנושא נכויות, קיבלו עובדות המכון רוז עמאר ורואן בשאראת, מכתבי תודה מהג'ויינט.

המפגשים, ביוזמת נציבות השוויון וג'ויינט ישראל, הביאו לתהליך שתוצאותיו - רשימת מושגים בערבית, אשר תצא לאור כחוברת ותופץ למשרדי הממשלה, ארגונים וגורמים רלוונטיים.

המשיכו לקרוא כדי לעיין במכתבי התודה של רוז ורואן.
את רשימת המושגים נפרסם בהמשך

مسيرة – برنامج تدعيم مكانة أشخاص ذوي إعاقات في المجتمع العربي في إسرائيل

"מסירה"- התכנית לקידום מעמדם של אנשים עם נכויות בחברה הערבית בישראל

 

               

מונחים בערבית ביחס לאנשים עם מוגבלות

רואן היקרה,

ברצוננו להודות לך על השתתפותך במפגשי החשיבה בנושא הטרמינולוגיה בערבית ביחס לאנשים עם מוגבלות. המאמצים והזמן שהשקעת במפגשים תרמו לגיבוש שפה ומונחים התואמים לתפיסות זכויות אדם של אנשים עם מוגבלות, תוך התאמה תרבותית והתחשבות בצורכי השטח של החברה הערבית בישראל.

המושגים יופצו על-ידי נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות למשרדי הממשלה וגורמים שונים כדי להטמיע שימוש מכבד ביחס לאנשים עם מוגבלות.

 בברכה

ליאורה רופמן, ישראל הבר ואינאס חאג' יחיא    
נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
משרד המשפטים

סועאד דיאב ויפעת שחק
צוות "מסירה" בג'וינט
אגף נכויות ושיקום, ג'וינט ישראל

 

 

העתק:
אחיה קמארה נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
תמרה ברנע, מנהלת אגף נכויות ושיקום , ג'וינט ישראל
אביטל סנדלר-לף, מנהלת תכנית "מסירה", אגף נכויות ושיקום, ג'וינט ישראל

 

مسيرة – برنامج تدعيم مكانة أشخاص ذوي إعاقات في المجتمع العربي في إسرائيل

"מסירה"- התכנית לקידום מעמדם של אנשים עם נכויות בחברה הערבית בישראל

 

               

מונחים בערבית ביחס לאנשים עם מוגבלות

 

רוז היקרה,

ברצוננו להודות לך על השתתפותך במפגשי החשיבה בנושא הטרמינולוגיה בערבית ביחס לאנשים עם מוגבלות. המאמצים והזמן שהשקעת במפגשים תרמו לגיבוש שפה ומונחים התואמים לתפיסות זכויות אדם של אנשים עם מוגבלות, תוך התאמה תרבותית והתחשבות בצורכי השטח של החברה הערבית בישראל.

המושגים יופצו על-ידי נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות למשרדי הממשלה וגורמים שונים כדי להטמיע שימוש מכבד ביחס לאנשים עם מוגבלות.

בברכה

ליאורה רופמן, ישראל הבר ואינאס חאג' יחיא    
נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
משרד המשפטים

סועאד דיאב ויפעת שחק
צוות "מסירה" בג'וינט
אגף נכויות ושיקום, ג'וינט ישראל

 

 

העתק:
אחיה קמארה נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
תמרה ברנע, מנהלת אגף נכויות ושיקום , ג'וינט ישראל
אביטל סנדלר-לף, מנהלת תכנית "מסירה", אגף נכויות ושיקום, ג'וינט ישראל