חברי הוועד המנהל

גללו כלפי מטה על מנת להכיר את חברי הוועד המנהל של המכון לקידום החרש. לכל אחד צירפנו ביוגרפיה קצרה ומידע רלוונטי. כמו גם אמצעים ליצירת קשר (במייל) במידת האפשר.

עו"ד ראובן רייף, יו"ר

לשעבר שותף בכיר במשרד עורכי הדין גולדפרב זליגמן. פעיל בתחום העסקים החברתיים – מנטור וחבר ועדת ההשקעות של IVN, וחבר המועצה המייעצת של 360 החממה לעסקים חברתיים.

יהונתן שטיינברג

בוגר אוניברסיטת קולומביה בניו יורק, בכלכלה ותכנון ערים.
מנכ"ל משותף בחברת נ.ת.מ. קולירס נכסים העוסקת בשרותי נדל"ן למגזר העסקי.
עלה ארצה בשנת 1983. נשוי ואב ל- 4.

פרופ' אריה רייכל

לשעבר דיקן הפקולטה לניהול של אוניברסיטת בן-גוריון, ראש המחלקה למנהל-עסקים, ומקים המחלקה לניהול מלונאות ותיירות. הדיקן המקים של קמפוס אילת של אוניברסיטת בן-גוריון, מכהן כיו"ר ועדות אקרדיטציה של המועצה להשלכה גבוהה בישראל.