מידע על התאמת סביבת עבודה לאנשים חרשים וכבדי שמיעה

דרושות משפחות דוברות שפת סימנים לאומנה
ינואר 3, 2011
"תקרת ברזל לעובדים ערבים, חרדים ומוגבלים"
ינואר 4, 2011
הצג הכל

עובדים חרשים/כבדי שמיעה - חשוב שתדעו ותיידעו את מעסיקכם כי המדינה (משרד התמ"ת- המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות) משתתפת במימון התאמות סביבת העבודה. זכאים להשתתפות המדינה במימון התאמות - המעסיקים או המתעתדים להעסיק אדם עם מוגבלות, בשליש משרה לפחות ולתקופה שאינה נופלת מ- 12 חודשים (אין הכרח ברציפות).


המעסיק הוא
 יוזם הבקשה לקבלת השתתפות המדינה במימון התאמות

סוגי התאמות במקום העבודה שעבורן ניתן להגיש בקשה להשתתפות המדינה במימון.

* התאמת דרישות התפקיד, שעות העבודה, מבדקי קבלה לעבודה, הכשרה והדרכה ונהלי עבודה.
* שירותי הדרכה למעסיק – בקשה להשתתפות במימון התאמה שהיא הדרכה ראשונית למעסיק של עובד עם מוגבלות שכלית, קוגניטיבית או נפשית, או למי מטעמו, בנוכחות העובד לפי הצורך, שנותן גורם מקצועי בתחום אותה מוגבלות ב- 6 החודשים הראשונים לעבודתו של העובד.
* שירותי תרגום ותמלול – בקשה להשתתפות במימון התאמה שהיא שירותי תרגום ותמלול הנדרשים לעובד עם מוגבלות שיש לו ירידה בשמיעה של 50 דציבלים ויותר באוזן הטובה יותר, וזאת לצורך קליטתו הראשונית במקום עבודה.
*  התאמות פיזיות – בקשות להשתתפות במימון התאמה במקרקעין , ציוד, מכשירים, עזרים והתקנים.
* החלפה, שכלול או שדרוג של התאמה קיימת.
* התאמה בדיעבד – מעסיק שביצע התאמה לעובד עם מוגבלות בעבר ובתנאי שההתאמה בוצעה לא יותר מ- 18 חודשים קודם להגשת הבקשה להשתתפות במימון.

סכומי השתתפות המדינה במימון ההתאמות:

סכומי השתתפות המדינה, מותנים בסוג הבקשה והמספר הכולל של העובדים במקום העבודה המעסיק עובדים עם מוגבלות, שעבורם נדרשת ההתאמה, בתנאי שעלותה לא תפחת מ- 1,000 ₪ (למעט בהדרכה ראשונית). לרוב סכומי השתתפות המדינה נעים בין 3,000 ₪ ל- 19,000 ₪ לכל עובד עם מוגבלות עבורו בוצעה ההתאמה.

בתנאים מסוימים ניתן להגדיל את ההשתתפות עד 60,000 ₪ לעובד המוגבל בניידות 75% או לעיוור המחזיק בתעודת עיוור.

במקביל להשתתפות המדינה, נדרש המעסיק להשתתף במימון ההתאמה בהתאם לגודל העסק וסוג הבקשה (למעט בהדרכה ראשונית).

השתתפות המדינה ניתנת כהלוואה עומדת עם ביצוע ההתאמה, והופכת כעבור שנה למענק בהתקיים התנאים שנקבעו בתקנות.

לפרטים מדוייקים:
קישור 1

קישור 2