יוטיוב מוסיפה כתוביות אוטומטיות
נובמבר 25, 2009
אחד מכל 5 סובל ממוגבלות פיזית
נובמבר 25, 2009
הצג הכל

במסגרת הפעילות ההסברתית והמסנגרת (של המכון לקידום החרש) בביטוח הלאומי נערכה פגישה נוספת בסדרת המפגשים במשרד הראשי ב17/11/2009 בירושלים. הנושאים שעמדו על הפרק הם:
1. קביעת אחוזי נכות
2. חוק לרון
3. הנגשת סניפי ביטוח הלאומי

1. שינוי התפיסה לקביעת אחוזי נכות והרחבת אוכלוסיית הזכאים לשיקום-
הנושא (הראשון) המרכזי שהועלה על ידנו לדיון עם הרופא הראשי ומול מנהלת אגף הנכות הוא הסוגיה של תפיסת הפרקטיקה של קביעת אחוזי נכות לאנשים חרשים וכבדי שמיעה. המטרה היא להרחיב את הקריטריונים של הגדרת אחוזי הנכות באמצעות איסוף מקרים רבים שאובחנו על ידי קלינאיות תקשורת, ומחקרים חדשים המדגישים את ההיבט האיכותני- משמעות הפגיעה בשמיעה במציאות היומיומית, בכל תחומי החיים והחברה. משמעות השינוי בתפיסה, שאליה אנו חותרים, היא הכרה באנשים שנקבעו להם אחוזים נמוכים יחסית להשלכות האמיתיות של הירידה בשמיעה. בסיום הדיון סוכם שיש היבטים נוספים שיש לבחון לאור המידע שנלמד מהשטח והעבודה היומיומית והידע החדש בהקשר של השלכות הפגיעה בשמיעה. חשוב לציין שהתהליך צפוי להיות ארוך, אך בצד התהליך יש עשייה שיתופית להכלה של הקריטריונים המנחים לקביעת אחוזי נכות בקרב האוכלוסיה הספציפית.

2. חוק לרון-
קיימת מגמה להסיר את העמימות סביב חוק לרון, ולהנגישו לאוכלוסיית החרשים וכבדי השמיעה, החל מההיבט של הכלת הקבוצה כקבוצה זכאית ועד להסברת החוק. נכון לעכשיו, המלאכה מרובה, והיא מתחילה מהנקודה של נושא סף הזכאות לקצבה על פי חוק לרון- הגדרה מחדש על פי תפיסת החרשות של הזכאים לקצבה. בשלב הראשון נייצר פגישה עם מנהלת אגף הנכות במטרה לכונן מערך של קווים מנחים להנגשת החוק בקרב אוכלוסיית החרשים וכבדי השמיעה בישראל. לאור חשיבות הנושא, אנו בשאיפה לייסד מעגל של ארגוני החרשים וכבדי השמיעה יחד ארגון "בזכות" ונציבות השוויון, ולפעול יחד.

3. הנגשת סניפי המוסד לביטוח לאומי –
לסיכום- בעקבות הפעילות ההסברתית של מרכז ההשכלה במכון נתבשרנו שהנגשת הסניפים של ביטוח הלאומי ברחבי הארץ בפתח היישום, וכי ביטוח הלאומי אכן פועל להטמעת מערך הנגישות של הסניפים לאנשים חרשים וכבדי שמיעה. ידיעה מסודרת ומפורטת בנושא תישלח בקרוב.