הנגשה בבתי משפט
אוגוסט 10, 2017
הנגשה בקורס רענון נהיגה
אוגוסט 10, 2017
הצג הכל

שאלה- מה זה "נגישות"?
תשובה- המושג ″נגישות″ בא להסביר תפיסת עולם שבה האדם עם המוגבלות הוא אדם שלם, שווה ערך כמו כל אחד אחר.
תפיסה זו מדגישה את אחריות החברה לאפשר לאנשים עם ,מוגבלות להתנהל בכל תחומי החיים בצורה שווה, מכובדת ועצמאית.
ציטוט מחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ״ח־1998, סעיף 19 א
″נגישות″ – אפשרות הגעה למקום, תנועה והתמצאות בו, שימוש והנאה משירות, קבלת מידע הניתן או המופק במסגרת מקום או שירות או בקשר אליהם, שימוש במתקניהם (כמו בנק, קופ"ח ומקומות שונים) והשתתפות בתכניות ובפעילויות המתקיימות בהם, והכול באופן שוויוני, מכובד, עצמאי ובטיחותי″