טור אישי חדש של גל רוקניאן עלה - המכון לקידום החרש