שקט, מצלמים!
מרץ 5, 2009
זה פשוט (מכשיר) שמיעה
מרץ 8, 2009
הצג הכל

שאיפות המועסקים, לפי סדר חשיבות: להצליח בעבודה, להרוויח כסף, שיהיה מעניין, תעסוקה מתאימה לכישוריהם, להתקדם בעבודה ולתרום לחברה

במטרה למפות את המצב התעסוקתי של אנשים חרשים וכבדי שמיעה, בעלי השכלה גבוהה והשכלה מקצועית על תיכונית, חבר המכון לקידום החרש אל הג'וינט (אגף שילוב עולים, תעסוקה ויזמות), לעריכת סקר מקצועי בשטח. הסקר בוצע בסוף שנת 2003 על ידי חברת שלגם יועצים בע"מ.

בנוסף למיפוי התעסוקתי, זיהה הסקר מגמות, קשיים ועיסוקים פוטנציאליים, כפי שאלו באים לידי ביטוי בקרב אוכלוסיית החרשים וכבדי השמיעה.

אוכלוסיית הסקר כללה אנשים חרשים וכבדי שמיעה בעלי השכלה גבוהה והשכלה מקצועית על-תיכונית ברחבי הארץ, שעובדים ושאינם עובדים. הסקר בוצע על ידי ארבע מראיינות, כולן חרשות/כבדות שמיעה, השולטות בשפת הסימנים.

הישגיות ומצוינות

92% מהמשיבים ציינו, שחשוב להם מאד לעבוד. 73% הסכימו עם הטענה, כי דווקא בגלל הירידה בשמיעה הם שואפים להוכיח שהם טובים כמו האחרים. נתונים אלה מלמדים על עמדות של הישגיות ושאיפה למצוינות בקרב אוכלוסית המשיבים, אשר מתבטאות גם בהישגיהם האקדמיים.

48% מהמשתתפים בסקר השלימו לימודים באוניברסיטה. כ-30% למדו במכללה אקדמית וכ-22% – בבית ספר מקצועי או במכללה על-תיכונית. כ-20% למדו מקצועות הנדסאות וטכנאות; כ-18% – הוראה וחינוך; כ-16% – כלכלה, חשבונאות וניהול חשבונות; כ-11% – הנדסה ואדריכלות; כ-8% – עיצוב וגרפיקה.

78% ממשתתפי הסקר מועסקים היום, והשיעור היחסי דומה בקרב נשים וגברים. 72% דיווחו, שהם עובדים במקצוע שלמדו. 23% עובדים במשרה מלאה, ו-22% עובדים בתחום הקשור לחרשים או כבדי שמיעה, בעיקר בתחומי ההוראה וההדרכה.

82% ממשתתפי הסקר עובדים במקומות עבודה בינוניים או גדולים. 66% מדווחים על אפשרות קידום, אולם רק כ-40% חושבים, שסיכויי הקידום שלהם גבוהים או גבוהים מאד. 62% ציינו, כי מעסיקיהם מוכנים במידה רבה או במידה רבה מאד, להעסיק אנשים חרשים וכבדי שמיעה נוספים. ממצא זה מאפשר להסיק על אקלים חיובי במקומות העבודה ואף לזהות מעסיקים פוטנציאליים לעתיד.

חשיבות התפיסה האישית

מנתוני הסקר עולה, כי קיים קשר בין סטטוס ההעסקה (עובד או לא עובד) לבין האופן שבו אדם תופס את מידת ההשפעה של הירידה בשמיעה על יכולתו לעבוד. למרות שהקשר לא היה מובהק מבחינה סטטיסטית, בשל גודל המדגם, ניתן להסיק כי מי שחושבים שהירידה בשמיעה מגבילה את יכולתם לעבוד, מועסקים פחות לעומת מי שאינם מתייחסים לירידה בשמיעה כאל מגבלה לעבודה.

בדומה, מי שמעריכים שיש להם פחות קשיים בתקשורת עם אנשים שומעים, נוטים להיות יותר מועסקים לעומת אלו שמעריכים שיש להם יותר קשיים בתקשורת.

מתוך ממצאים אלו ניתן לזהות גורמים הקשורים לירידה בשמיעה, אשר מעכבים את השתלבותם התעסוקתית של אנשים חרשים וכבדי שמיעה, ולפתח תכניות הדרכה, שיסייעו להם להתמודד עם גורמים אלה.

השאיפה להצלחה

תפיסות המשיבים המועסקים ביחס להתאמת התפקיד והשכר להשכלתם וכישוריהם משקפות גישה חיובית. כ-52% מהמשיבים חשים, שהשכר שהם מקבלים אינו הולם את השכלתם וכישוריהם. עם זאת, כ-70% חושבים שהתפקיד שהם ממלאים הולם את השכלתם וכישוריהם. 81% מהמשיבים ציינו, שהם שבעי רצון מעבודתם ו-99% ציינו, כי מעסיקיהם שבעי רצון מתפקודם בעבודה.

שאיפות המשיבים, כפי ניתן להסיק ממצאי הסקר, מדורגות בסדר החשיבות הבא: להצליח בעבודה, להרוויח כסף, שיהיה מעניין, תעסוקה מתאימה לכישוריהם, להתקדם בעבודה ולתרום לחברה.

52% מהמשיבים מוכנים לעבוד רק בעבודה המתאימה להשכלתם, לכישוריהם או לשניהם. עם זאת, 47% מהמשיבים שאינם מועסקים הביעו נכונות לקבל עבודה בכל תחום שהוא.