מכתב תודה למרכז השכלה גבוהה
אוגוסט 2, 2010
לקראת השנה החדשה
אוגוסט 5, 2010
הצג הכל

האוניברסיטה העברית מציגה, חוברת מידע לסטודנט בנושא נגישות, זכויות וקהילה.

האוניברסיטה העברית דוגלת ברכישת השכלה כמנוף להגשמה אישית ולהשתלבות במעגל העשייה והיצירה של סטודנטים מכל שכבות הציבור, לרבות סטודנטים בעלי צרכים מיוחדים. על מנת שסטודנטים אלו יוכלו למצות את יכולותיהם האקדמיות ולקחת חלק פעיל במגוון הפעילויות המוצעות באוניברסיטה, למרות המוגבלות, הקימה האוניברסיטה יחידת נגישות שתפקידה לסייע להם, הן בהתאמות פיסיות-טכנולוגיות והן בסיוע אנושי בכל רמה נדרשת.