החרשים היהודים, ששרדו את אימי השואה, הצליחו לשקם את עצמם, להקים משפחות ולהשתלב בחברה בישראל. סיפורם טרם סופר

חרשים יהודים – כמו השומעים – חוו את אימי מלחמת העולם השנייה. 60 שנה מאז שחרור מחנה הריכוז אושוויץ, ואיש אינו מזכיר את אוכלוסיות החרשים, שהיו שם גם הם.

הנאצים ראו בחרשים ובפגועי הנפש אנשים הפוגעים בטוהר הגזע הארי, והחליטו לטפל בהם עוד לפני מלחמת העולם השנייה. ה"טיפול" הזה כונה T4 (אותנזיה או המתת חסד).

הניסויים הראשונים של המתת אנשים בגז (שאחר כך יושמו במחנות ההשמדה) נערכו על האנשים ש"טופלו" במבצע T4 , ובהם החרשים. חרשים יהודים נפגעו פעמיים – פעם כחרשים ופעם כיהודים.

בשנת 2001 יצאה לאירופה בפעם הראשונה משלחת של חרשים וכבדי שמיעה, מבוגרים וצעירים, למסע שורשים והזדהות  עם חרשים שחוו את השואה. בעקבות המסע התברר, כי לקויי השמיעה – כמו גם אוכלוסיית השומעים – כלל אינם ערים לתלאותיהם של החרשים במהלך תקופת המלחמה.

אנו חשים, כי חקר האירועים, שחוו החרשים בימי השואה, חשוב מבחינה היסטורית ואישית כאחד. על פי תפיסתנו, החרשים וכבדי השמיעה הם חלק מהקהילה הרחבה, וחשוב שיכירו את ההיסטוריה של הקהילה, ודרך היכרות זו יבנו את הזהות האישית והקהילתית שלהם.

הפצת סיפורה של קהילת החרשים וכבדי השמיעה בתקופת השואה תספר את סיפורם של אנשים, אשר למרות סיכויי הישרדות קלושים, הצליחו לשקם את עצמם ולהפוך לחלק בלתי נפרד של החברה בישראל.

המכון לקידום החרש בסיוע מוועדת התביעות נגד גרמניה משתתף בהנצחת סיפוריהם האישיים של ניצולי השואה ושל מייסדי קהילת החרשים בישראל. הסיפורים יובאו באתר "יד זיכרון לעולם" בשפת הסימנים, בקלטות וידאו, ובתוספת קריינות וכתוביות.

לפרטים נוספים צרו קשר