מכתב תודה - אילוסטרציה
מכתב המלצה על המרכז להשכלה גבוהה
דצמבר 31, 2018
הצג הכל

לקידום החירש ניסיון והתמקצעות בתחום ההנגשה בחינוך ובהשכלה גבוהה לאנשים חירשים וכבדי שמיעה.
בתקופה האחרונה קיימות תביעות מצד אנשים חירשים או כבדי שמיעה בגין היעדר הנגשה בקורסים.
המכון לקידום החירש כתב חוות דעת עבור משפט של אישה חירשת, לפיה היא זקוקה להנגשה והתאמות על מנת שתוכל להשתלב בלימודים.

מוגבלות בשמיעה הינה מוגבלות פיזית-חושית אובייקטיבית, אשר לה השלכות קריטיות של התחום הלימודי. לקשיים האינהרנטיים בשל המוגבלות בשפה ולחסכים המצטברים לאורך השנים מתוספים גם חסמים במרחב האקדמי, אשר בו המשלב השפתי גבוה ולעתים קרובות לא מוכר להם. סטודנטים חרשים/כבדי שמיעה אינם יכולים לקלוט את החומר הלימודי המועבר ברובו בערוץ השמיעתי והם זקוקים לנגישות. נגישות לאדם עם מוגבלות בשמיעה בכלל ובלימודים בפרט הינה: (בהתאמה לאדם):

  • תרגום לשפת הסימנים
  • תמלול – הקלדת מידע שמיעתי בשפת הדובר, והצגתו בזמן אמת על גבי צג מחשב
  • מערכת עזר לשמיעה.

המכון לקידום החירש מבקש לציין כי קריאת שפתיים איננה פתרון נגישות ואין לחייב את האדם לעשות זאת. קריאת שפתיים מעייפת את האדם ותלויה באופן ומובנות דיבורו של הדובר (מפתח שפתיים, היגוי ומבטא, שפם וכד'). יתירה מכך, היא אינה מאפשרת לאדם להיות שותף שווה בסיטואציות לימודיות המתרחשות בכתה – קליטת המידע על ידי דוברים אחרים, השתתפות בדיון , בשאלות ותשובות, בקליטת מידע הנאמר במצב של החשכת הכתה בהקרנת מצגות, קליטת מידע בעת הקנת סרטים ועוד. גם במצב אופטימלי של תקשורת "אחד לאחד", ניתן לקלוט לאורך זמן רק 30% מהמידע השמיעתי, מה גם שבמסגרת "כיתתית" הדבר כמעט בלתי אפשרי.

 

מתוך- נייר עמדה של משרד החינוך – האגף לחינוך מיוחד – הפיקוח על לקויי שמיעה- 2010-

"המונח לקות בשמיעה מתייחס למצב של חסך שמיעתי הנגרם בשל בעיה במערכת השמע. כל לקות בשמיעה, ממושכת או קבועה, עלולה לפגוע בתפקוד. בעבר ייחסו את הקשיים בתפקוד רק ללקויות בינוניות או חמורות יותר בשמיעה. מחקרים אחרונים, בארץ ובעולם, מצביעים על כך כי גם לקות קלה או חד צדית בשמיעה עלולה לפגוע בתפקוד התקשורתי, הלימודי, החברתי והרגשי של הילד…

נמצא כי לכ 7% מהתלמידים יש לקות בשמיעה, דו צדית קלה או חד צדיתHealth for . חוסר מודעות לגודל הבעיה ולהשלכותיה והיעדר איתור וטיפול מוקדמים כתוצאה מכך, גורמים לתלמידים רבים )למעלה מ 000,100 תלמידים בארץ), להימצא בסיכון לפגיעה בהתפתחות השפה, הדיבור והמיומנויות הקוגניטיביות שלהם ולתפקוד לקוי בתחום החברתי והרגשי. כמו כן נוצר סיכון גבוה לכישלון בלימודים, הבא לידי ביטוי בכך שלמעלה מ 50% מהילדים עם לקות קלה או חד צדית בשמיעה, נזקקים לסיוע לימודי בביה"ס. הקושי השמיעתי של ילדים עם לקות קלה או חד צידית בשמיעה בולט במיוחד בתנאי האזנה קשים, כגון: דיבור שקט, או דיבור ממרחק, או דיבור בתנאי רעש והדהוד. בשל כך מתקשים תלמידים אלו לעקוב ולהבין את דברי המורה והילדים, בזמן השיעור ונזקקים לסיוע".

מחקרים מעידים כי לאנשים חרשים וכבדי שמיעה בכל הדרגות, יש קשיים בכל רבדי השפה, ורובם (למעט יוצאי דופן בודדים) לא מצליחים להגיע לשליטה מלאה בשפת האם הדבורה.

מדו"ח שהופק על ידי המרכז הארצי לבחינות והערכה, אשר סקר מחקרים בנושא ביצוע מטלות כתובות בקרב אנשים חרשים וכבדי שמיעה, עולה כי קיים פער מובהק בהבנת הנקרא בין אנשים חרשים וכבדי שמיעה לבין אנשים שומעים והוא מעיד על תפקוד נמוך משמעותית של אוכלוסיית האנשים החרשים וכבדי השמיעה. נמצא כי יש קשר ישיר ועקיף בין המוגבלות בשמיעה להישגי הסטודנטים – "הממצאים בתחום הבנת הנקרא בקרב קוראים חרשים וכבדי שמיעה מעידים על תפקוד נמוך משמעותית של אוכלוסייה זו לעומת השומעים. פער זה נמצא גם בין סטודנטים חרשים וכבדי שמיעה הלומדים במוסדות אקדמיים ובין חבריהם השומעים…. ". (ביצוע מטלות בשפה כתובה בקרב אנשים חירשים וכבדי שמיעה. המרכז הארצי לבחינות ולהערכה. ינואר 2014).

על פי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג- 2013, תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקומות ציבוריים קיימים שהם מוסדות להשכלה גבוהה ולשירותי השכלה גבוהה שהם נותנים) התשע"ז-2016, ותקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירותי הכשרה מקצועית), התשע"ה-2014 חלה על מוסדות הלימוד חובת הנגשת הלימודים עבור סטודנטים עם מוגבלות בשמיעה.

חשוב לדעת !

  • שלא כמו בראייה – מכשיר שמיעה אינו מתקן את השמיעה ואינו מביא אותה לשמיעה תקינה.
  • נגישות (טכנולוגית ו/או אנושית) אופטימלית ככל שתהיה אינה כשמיעה תקינה ממקור ראשון.
  • מיומנות ומובנות הדיבור של אדם חרש/כבד שמיעה אינן מעידות על רמת המוגבלות בשמיעה.

לאור האמור לעיל ועל פי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ותקנותיו יש להנגיש באופן מותאם את המרחב האקדמי לסטודנטים חרשים/כבדי שמיעה, על מנת לאפשר להם למצות את יכולותיהם, ואת זכותם להשתתפות שוויונית ופעילה בו.

תודה!

בברכה,
אורית זולברג
מנהלתתחום השכלה
מורשית נגישות השירות 2215

המכון לקידום החרש הינו עמותה (מלכ"ר) של אנשי מקצוע, מומחים בתחום החרשות, הפועלת, מייצגת ומקדמת את נושא ההשכלה הגבוהה והנגישות עבור אנשים חרשים וכבדי שמיעה.