המכון לקידום החרש פנה למשרד התחבורה בדרישה להנגשת המבחנים והקורסים

לוגו - פיקוד העורף
תרגיל עורף לאומי ביום שלישי, 13 במרץ 2018
מרץ 13, 2018
תמונה של מודעת דרושים בטלפון סלולארי
דרוש/ה עובד/ת להכנה וייצור המתנות
מרץ 15, 2018
הצג הכל
לוגו אוניברסיטת תל אביב

בעקבות תלונות רבות שהגיעו אלינו פנה המכון לקידום החרש למשרד התחבורה, באמצעות הקליניקה לזכויות אדם של אוניברסיטת תל אביב, בדרישה להנגשת הקורסים לריענון נהיגה והמבחנים עיוניים של משרד הרישוי על ידי תרגום בשפת הסימנים
אם גם אתם נתקלתם בחסמים, באפליה, בחוסר נגישות, או אם יש לכם שאלות בנושא נגישות- אתם מוזמנים לפנות אל מרכז הנגישות שלנו:
negishut@dpii.org
הודעה כתובה / וואטסאפ / שיחת וידאו:
054-6202870
פקס: 03-6316891

לוגו של הקליניקה

לכבוד
מנהל בכיר אגף הרישוי
מר אפי רוזן
בניין ג'נרי A, רחוב בנק ישראל 5
ת.ד. 867
הקריה, ירושלים

א.נ,

הנדון: הנגשת קורסים לריענון נהיגה ומבחנים עיוניים של משרד הרישוי לחרשים וכבדי שמיעה

בשם מרשתי, "המכון לקידום החרש בישראל", עמותה רשומה, אני מתכבד לפנות אליכם בעניין שבנדון כמפורט להלן:

 1. מרשתי, המכון לקידום החרש בישראל, הינה עמותה שהוקמה על ידי אנשי מקצוע העוסקים בתחום החרשות במטרה להניע שינוי חברתי שיאפשר לאנשים כבדי שמיעה וחרשים חיים של שוויון ועצמאות בחברה נגישה. מאז הקמת המכון, מרשתי מקדמת את הנגישות ללקויי השמיעה במעגלי החיים השונים והינה מובילת ידע בתחום.
 2. מזה זמן, אנשים כבדי שמיעה וחרשים רבים פוניםלמרשתי בתלונה על כך כי מבחנים וקורסים הנערכים על ידי משרד הרישוי אינם מונגשים לה, כפי שיפורט.
 3. פניות רבות מתייחסות להעדר נגישות למבחנים העיוניים בנהיגה לנבחנים שזכאים לעבור את המבחן בעל פה. מובן מאליו שכדי שאנשים כבדי שמיעה וחרשים יוכלו להבחן בעל פה, נדרש תרגום לשפת הסימנים. אלא שמשום מה, משרד הרישוי אינו מספק כל אפשרות לקבל תרגום לשפת הסימנים.
 4. כך גם באשר לקורסי ריענון נהיגה ונהיגה מונעת.למרות חשיבותם, משרד הרישוי לא מספק כל אפשרות להשתתף בקורסים אלו באמצעות תרגום לשפת הסימנים ובכך מונע את ההשתתפות האפקטיבית של אנשים כבדי השמיעה והחרשים. הדבר חמור במיוחד שכן חזקה כי קורסים אלו תורמים רבות לבטיחות בכביש של כלל הציבור. יצוין כי הפתרון שהוצע לחלק מהפונים למכון בדמות "חלוקת חוברת ללימוד בבית" אינו פתרון ראוי ומכבד והוא פוגעני ומפלה.
 5. חובת משרד הרישוי להנגיש את השירותים הנ"ל לאוכלוסיית אנשים כבדי השמיעה והחרשים עולה מהוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 (להלן: "החוק"), ובמיוחד מסעיף 19ב לחוק שקובע כי "אדם עם מוגבלות זכאי לנגישות למקום ציבורי ולשירות ציבורי". כמו כן, בהתאם לסעיף 19יא (ב) לחוק "מי שאחראי להספקת שירות ציבורי יבצע התאמות נגישות לאנשים עם מוגבלות לפי סימן זה"
 6. תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמת נגישות לשירות) תשע"ג 2013 (להלן: "התקנות"), שהותקנו מכוח החוק, קובעות כי על משרד הרישוי לספק "שירותי עזר כדי להבטיח נגישות לאדם עם מוגבלות לשירות שהוא מספק". (תקנה 26(א)).
 7. תקנה 69, שמתייחסת באופן מיוחד להתאמות נגישות בשירותי הדרכה והכשרה ובחינות, מחייבת את משרד הרישוי לספק את שירות קורסי הריענון נהיגה ונהיגה מונעת "בתרגום לשפת הסימנים לאדם הדובר שפת סימנים בלבד" (תקנה 26(א)(2)(א)). הוראות אלה חלות מקל וחומר על המבחנים העיוניים לנהיגה.
 8. עוד מחייבות התקנות את משרד הרישוי לפרסם את זכותם של אנשים כבדי השמיעה והחירשים להתאמות הנ"ל בטופסי משרד הרישוי הרלוונטיים (תקנה 72). כמו כן, משרד התחבורה מחויב ליצור מנגנון באמצעותו יוכלו אנשים כבדי השמיעה והחירשים לפנות מבעוד מועד (45 ימים לפני הבחינה או קורס הריענון והנהיגה המונעת – תקנה 71 (2)).
 9. בהערת אגב ייאמר כי ביצוע הקורסים האמורים על ידי משרד הרישוי באמצעות זכיינים אינו משנה לעניין זה ואינו פוטר את משרד הרישוי מן החובות החלות עליו כרשות מנהלית.
 10. נוכח האמור לעיל, נבקשכם:
  א. להנגישללא דיחוי את המבחנים העיוניים לנהיגה בעל פה (מבחני תיאוריה) וכן את קורסי ריענון נהיגה ונהיגה מונעת לאוכלוסיית כבדי השמיעה והחירשים באמצעות הספקת שירותי תרגום לשפת הסימנים.
  ב. לקבוע ללא דיחוי מנגנון מסודר שיאפשר לאנשים כבדי השמיעה והחרשים לפנות למשרד הרישוי כדי לדרוש ולקבל את השירותים המונגשים כמפורט לעיל.
 11. נודה על התייחסותכם למכתבנו זה בהקדם שאם לא כן בכוונת מרשתי לפנות לבית המשפט לקבלת הסעד

 

בכבוד רב,
הישאם שבאיטה, עו"ד