הנגשה בסיורים מודרכים (אתרי טבע/מוזיאונים)
אוגוסט 10, 2017
הנגשה במתנ"ס
אוגוסט 10, 2017
הצג הכל

שאלה – האם בעקבות תקנות נגישות השירות מפסיקים את הזמנת התמלול/תרגום דרך סל התקשורת?
תשובה- אין קשר בין התקנות לבין סל התקשורת.
תקנות השירות מחייבות כל מקום שנותן שירות ציבורי – להיות נגיש.
בסל תקשורת אפשר להשתמש במקומות שעדיין לא נגישים ולשימוש פרטני שלך.
אנו פה בשבילכם!
יש בעיה? שאלה? תפנו אלינו למרכז הנגישות במכון לקידום החרש.