חברת מנהרות הכרמל מנגישה את שירות אירועי החירום לחרשים וכבדי שמיעה
נובמבר 6, 2017
תמונה של מודעת דרושים בטלפון סלולארי
דרוש/ה בוגר/ת תואר ראשון רלוונטי להשתלבות בצוות מנצח!
נובמבר 15, 2017
הצג הכל
תמונה של מודעת דרושים בטלפון סלולארי

מכרז מספר : 51644 פומבי-קיבוצי-עתודה
משרה זו מיועדת לאנשים עם מוגבלות
מס' המשרה : 81068637.
תואר המשרה : רכז/ת לשכה בכיר/ה א' 4 – משרות.
היחידה : תל אביב והמרכז
המקום : תל אביב – יפו
המשרד : רשות המסים בישראל- מכס ומע"מ
הדרגה : דרגה 15 – 17 דירוג 01 מינהלי.
חלקיות : 100 אחוז


תאור התפקיד : מופקד/ת על מתן שירותי מזכירות בכפיפות לממונה שרמת משרתו/ה
21 – 23) מינהלי) ומעלה או הדירוגים המקצועיים המקבילים.
מהווה חוליית קישור בין הממונה לעובדי היחידה, לרבות קביעת
שיחות אישיות והעברת מידע.
ריכוז העבודה האדמינסטרטיבית ביחידה, ובכלל זה תיאום פגישות/
ישיבות/ועדות עם בעלי תפקידים שונים.
עריכה וריכוז חומר מקצועי לקראת דיונים, על-פי הנחיות הממונה.
הקלדת מסמכים ומכתבים בהתאם לצורך, הפצתם לנמענים וניהול מעקב אחר
ביצוע ההחלטות ומשימות לעובדי היחידה.
ניתוב דואר וחומר מקצועי המגיע ליחידה ולגורמים הרלוונטים, וידוא
הפצתו ומעקב אחר קבלת תשובות.
מופקד/ת על תיוק מסמכים, לרבות חומר וקבצים אלקטרוניים על-פי
הנהלים, וכן טיפול ושמירה של חומר רגיש ומסווג.
פועל/ת בסביבת עבודה ממוחשבת ובכלל זה ריכוז, הפצה ועריכת דואר
אלקטרוני לגורמים השונים.
ממונה על מזכירות נוספות בלשכת הממונה. במקרה הצורך, הנחיה
והדרכת המזכירות ומעקב אחר עבודתן.
ביצוע פעולות נוספות על-פי דרישות הממונה.
דרישות המשרה:
דרישות סף:
***************************
השכלה:
————————–
12 שנות לימוד
קורסים(*):
————————–
קורס רכזי/ות לשכה מטעם נציבות שירות המדינה (100 שעות)
קורס מקצועי רלוונטי לתפקיד (40 שעות)
ניסיון:
————————–
לבעלי/ות 12 שנות לימוד – שתי שנות נסיון בתחום עיסוק המשרה
כמתואר בפירוט המטלות בתיאור התפקיד או בתחומים שבהם קיימת זיקה למטלות
אלה
לבעלי/ות תואר ראשון, להנדסאים ולטכנאים- לא נדרש נסיון קודם.
דרישות נוספות רצויות והערות:
***************************
עבודה בסביבה ממוחשבת
יכולת הקלדה מהירה
כושר הבעה בכתב ובעל פה בשפה העברית
(*) הערה: עובד/ת אשר טרם סיימ/ה את הקורסים חייב/ת להשלימם
במהלך שנת העבודה הראשונה
הערות:
המשרה מיועדת לבעלי מוגבלויות הזכאים לגמלת נכות לפי פרק ט' לחוק הביטוח
הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה- 1955) להלן- גמלת נכות והחוק בהתאמה). יש
לצרף אישור המוכיח זכאות לגמלת נכות לפי פרק ט' לחוק הביטוח הלאומי (נוסח
משולב התשנ"ה – 1955.(
המשרה היא בלתי צמיתה עובד הבא מחוץ לשירות המדינה יועסק לפי חוזה מיוחד.
עובד הבא מתוך השירות יועסק במינוי בפועל.
מועמדים למשרה זו עשויים להיבחן במבחני כישורים כלליים והתנהגותיים.
ראה/י הסברים והנחיות למועמדים שייבחנו .
העובד שיבחר ידרש לעבור, טרם שיבוצו במשרה, בדיקות סווג בטחוני לרמת
הסווג המתאימה למשרה.
במכרז עתודה-הנהלת המשרד שומרת לעצמה את הזכות לשבץ את העובדים,אם וכאשר
תתפנינה משרות (כפי שפורסם במכרז),בהתאם לצרכי המשרד וכישורי העובד.
כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך .

 

להגשת קורות חיים הקליקו