נגישות במקום העבודה
אוגוסט 10, 2017
שירות נגיש – מסרון, פקס, דואר אלקטרוני ועוד
אוגוסט 10, 2017
הצג הכל

אתם רוצים נגישות מלאה בפגישה בבנק, בביטוח לאומי, במוזיאונים, בפגישה עם עוס"ית, ועוד?
בואו אלינו למכון לקידום החרש כדי לשמוע במפגש על הזכויות שלכם.