שקיפות


דו"ח מילולי


מאזן


מכון "נובה"


תו מידות


ארגון "צדקה"

המכון לקידום החרש פועל בשקיפות מלאה, מול התורמים ומול הציבור הרחב, אשר מוזמן לקרוא את דוחות המכון הכלכליים והאחרים, כמו גם הערכות חיצוניות של גופים שונים על מידת השקיפות ועל הדרך שבה מתנהלת העמותה.

מידע חיוני נוסף:

• פעילות העמותה ממומנת בעיקר ע"י תרומות פרטיות, עסקיות וקרנות פילנתרופיות.
• העמותה הנה מלכ"ר
• לעמותה אישור ניהול תקין של רשם העמותות.
• תרומות לעמותה מוכרות לצורכי מס לפי סעיף 46 לחוק מס הכנסה.
• קבלה מוכרת לצרכי מס תישלח מיד עם קבלת התרומה.
• צרו עמנו קשר כדי לקבל מידע נוסף.

אם ברצונכם לתרום - לחצו כאן כדי להגיע לדף התרומות היעודי שלנו