קולנוע חירשי

לקהילת החירשים וכבדי השמיעה יש מודעות, תרבות והיסטוריה משלה. כערך תיעודי וחינוכי חשוב, אנחנו מציגים בפניכם את סרטי הקולנוע שיוצרים חירשים מכל העולם, אשר פותחים פתח ונותנים ביטוי לפעילות, לאמונות, לתקוות ולמאבק שמרכיבים את מהותו של האדם החירש.

כמו כל קהילה בעולם השואפת לשמר את תרבותה אנו במכון לקידום החירש מחשיבים את התיעוד החזותי/הכתוב כערך חינוכי-חברתי-פוליטי חשוב לאין ערוך.

בערוץ הקהילתי החדש, קיימת מדיה רב ערוצית- מכתיבה ועד סרטונים עלילתיים/דוקומנטריים. התיעוד הרב תכנים מכיל בתוכו מידע נגיש על תוכניות המכון לקידום החירש, תכנים חברתיים, סרטונים קהילתיים יזומים, סרטוני מודעות פרי ידיהן של הקהילות מכל רחבי העולם. יצירת הכפר הגלובלי של התרבות העולמית מייצרת ידע חדש, מחזקת סולידריות חברתית הנחוצה לפעולה חברתית לקידום זכויות הקהילה החירשת וכבדת השמיעה בישראל.

החשיפה למדיה התרבותית החזותית-החדשה שלנו חיונית לצבירת ידע בנושא הזכויות של הקהילה, וקהילת הילדים בפרט. אנו תקווה שהחשיפה תביא למצב שבו הקהילה החירשת וכבדת השמיעה תהיינה ותהוונה גורם מעורב ומשפיע על התהליכים החברתיים בחברה הישראלית, ובמיוחד בנושאים הקשורים לזכויות ולתקנות הנגישות הספציפיות לקהילה, למען דור עצמאי ויצרני יותר.

הערוץ הקהילתי פועל לתרגום המידע והידע הכתוב, אשר זורמים במרחב ובמעגלים החיצוניים לקהילה, לסרטונים נגישים (שפת סימנים וכתוביות). הערוץ הזה ימשיך לרכז סרטוני מידע, ידע ודעת המופצים במחוזותינו ובמרחבי הקהילות המפוזרות בעולם במקום אחד המאפשר גישה קלה ונוחה, ומגשים הלכה למעשה את נקודת המוצא של הערוץ החברתי המתהווה.

כמו כן, הערוץ הקהילתי שואף לשקף את התרבות המתחדשת השכם וערב, להדגיש בדרך חזותית את ערכי השוויון וזכויות האדם עם מוגבלות, ולהוות כלי הממלא תפקיד רב חשיבות בתהליכי ההכלה החברתית של הקהילה בחברה של כולנו ושל אנחנו. התפיסה המנחה הזו הינה בסיס מניע להבאת האוכלוסייה שלנו, הן כפרטים והן כקהילה למקום של עוצמה, שייכות, אתוס תרבותי, ואקטיביזם בחברה שלנו.

אנו במכון לקידום החירש סבורים שהערוץ הזה יהווה בסיס או נדבך מהותי המחזק את חוסנה של הקהילה, וכי חוסן זה הוא משאב הכרחי וערוץ חשוב לשינויים חברתיים נוספים. קהילה עצמאית, מודעת, בטוחה וחזקה תהיה שותפה פעילה בלקיחת אחריות על תהליכי השינוי שכולנו רוצים לכונן, לחולל ולקדם יחד.

אתם מוזמנים ומוזמנות לצפות. וגם לשלוח לנו חומרים ויזואליים וחומרים כתובים ולהיות שותפים פעילים לפיתוח הערוץ הקהילתי למען הקהילה ושקיפות מעצימה.


סרטונים קצרים


סרטונים ארוכים


אתרי וידאו