זכויות האדם החרש וכבד השמיעה במערכת הבריאות

זכויות האדם החרש וכבד השמיעה במערכת הבריאות

בסרטון שלפניכם, מוצגות זכויות האדם החרש וכבד השמיעה במערכת הבריאות. הסרטון מוצג בפישוט לשוני, בליווי אנימציה, בשפת הסימנים ובכתוביות.

הסרטון הונגש בכתוביות בשפה העברית, הערבית, הרוסית והאמהרית. אנחנו מאחלים לכם צפיה מהנה

 


فيلم ارشادي - حقوق الصم وثقيلي السمع في جهاز الصحة

 

Видео-инструктаж - права глухих и слабослышащих в системе здравоохранения

 

መመሪያውፊልም - በህክምናተቋምደንቆሮናየመስማትችግርላለበትሰውመብት