אודות שפת הסימנים הישראלית

שפות הסימנים היא שפה חזותית המובעת באמצעות הידיים, הפנים והגוף ונקלטות בעיניים. שפת הסימנים לא הומצאה באופן מלאכותי, אלא נוצרה באופן טבעי, כפי ששפות מדוברות מתפתחות באופן טבעי.

שפת הסימנים אינה שפה אוניברסאלית. בכל קהילת חרשים, אפילו בקהילות קטנות מאוד מתפתחת שפה ייחודית לקהילה. מכאן שלקהילות החרשים השונות יש שפות סימנים שונות הנבדלות זו מזו באוצר המילים שלהן ובהיבטים מסוימים של המבנה הדקדוקי שלהן. שפת הסימנים העיקרית בישראל נוצרה עם התהוות קהילת החרשים בארץ והושפעה משפות הסימנים השונות שהביאו עמם גלי העלייה השונים

שפת הסימנים אינה פנטומימה. שפת סימנים היא שפה עם דקדוק משלה, השונה מהדקדוק של השפה הדבורה. שפות מדוברות מורכבות מהגאים (אוסף צלילים של השפה) והאותיות הן הייצוג הגרפי של הצלילים. בשפת הסימנים יש גם יחידות כאלו- תבנית כף היד, מיקום הסימן והתנועה של הסימן. באמצעות מרכיבים אלו ניתן לבנות את כל הסימנים בשפה כפי שבשפות המדוברות העיצורים והתנועות מרכיבים את כל המילים בשפה.

רכישת השפה - ילדים אינם לומדים את שפת האם שלהם, אלא רוכשים אותה תוך כדי יחסי גומלין עם הוריהם ועם אנשים נוספים בסביבתם. תינוק הגדל בבית שבו מדברים בשפה מסוימת (כגון, עברית, אנגלית, שפת סימנים ישראלית וכו') ירכוש שפה זו באופן טבעי.

המכון לקידום החרש מפעיל קורסים ללימוד שפת הסימנים במטרה להפיץ את השפה וליצר נגישות תקשורתית וגשר בין עולם השומעים ועולם החרשים וכבדי השמיעה.

את הקורסים מעבירים מורים חרשים וכבדי שמיעה אשר עברו הכשרה מקצועית להוראת שפת סימנים. הקורסים כוללים היכרות עם השפה, עם התוכן התרבותי-חברתי שעומד מאחורי השפה, עם אוצר מילים מגוון ועם העולם התחבירי המיוחד לשפת הסימנים.

המשתתפים בקורסים הם מכל מגוון האוכלוסייה וניתן אף להזמין קורס או סדנה ייעודיים למקום העבודה, כדי להכשיר את כל צוות העובדים בשפת הסימנים.

להלן מספר דוגמאות למילים וביטויים בשפת הסימנים הישראלית!