מאמרים

03.03.09

קצבת נכות ניתנת על ידי המוסד לביטוח לאומי לאזרחי מדינת ישראל מעל גיל 18 ועד גיל פרישה, לאחר שנקבע שהאדם נכה או נפגעה יכולתו להשתכר מעל רמה מסוימת.

כדי לקבל קצבת נכות חודשית, יש לפנות אל סניף המוסד לביטוח לאומי במקום המגורים, ולהגיש תביעה לקצבה על גבי טופס מתאים, שיינתן לפונה במקום. אל הטופס יש לצרף מסמכים שונים (רפואיים, תלושי שכר, שומות לעצמאים וכו').

03.03.09

פטור מתשלום אגרת טלוויזיה ניתן לכל מי שהוא מעל גיל 18, עם ירידה בשמיעה של 70 דציבל ויותר באוזן הטובה, שרשותו מקלט טלוויזיה. לקבלת הפטור יש לבקש מרופא אף-אוזן-גרון למלא את הטופס שבלינק, ולשלוח אותו לאגף הגבייה, ת.ד. 16333 ירושלים  91162, לידי מירי מזרחי.

03.03.09

אנשים חרשים ו/או כבדי שמיעה זכאים להנחה בבזק בשני תחומים: האחד - בהוצאות התקנת הטלפון; השני - בהוצאות החזקתו השוטפות.

03.03.09

החוק הקיים אינו מחייב רשויות מקומיות להעניק הנחה כלשהי לחרשים ו/או כבדי שמיעה ולבני משפחותיהם. עם זאת, קיימת המלצה של משרד הפנים לגופים אלו, לתת הנחה בתשלום הארנונה של עד 80% למבוגר, המוגדר כ"נכה ביטוח לאומי", ועד 25% להורים של ילד המוגדר כנכה. יש לבדוק באופן ספציפי מהו גובה ההנחה שהרשות העירונית, בה אתם מתגוררים, בחרה להעניק לתושביה.

03.03.09

תקרת ההשתתפות של משרד הבריאות למכשירי שמיעה לילדים (עד גיל 18) עומדת על 3,500 שקל לכל אוזן. ההשתתפות תתבצע אחת לשנתיים.

03.03.09

אנשים עם לקויי שמיעה, החל מגיל 16 זכאים למימון שנתי של משרד הרווחה עבור שירותי תרגום לשפת סימנים ו/או תמלול (הקלדת השיחה על גבי מסך מחשב).

התבחינים הבאים יסייעו לכם לבדוק כמה שעות תרגום מגיעות לכם בשנה:

03.03.09

תקופת הזכאות להחזרים כספיים עבור רכישת אביזרי תקשורת (סל תקשורת) מסתיימת   ב- 15 לאוגוסט 2006. מי שלא יגיש חשבוניות עד לתאריך זה לא יוכל לנצל את הזכאות לרכישת אביזרי תקשורת, שלה הוא זכאי בתקופה הראשונה (בין השנים 2002-2006). תקופת זכאות נוספת מתחילה ב-16 באוגוסט 2006.

03.03.09

הידעתם ? אם אתם הורים לילד חרש או כבד שמיעה, הנכם רשאים להגיש בקשה לזיכוי במס הכנסה! לפרטים נוספים המשיכו לקרוא


    1   2   3   4   5