מרץ 3, 2009

הנחה בתשלומים לבזק


אנשים חרשים ו/או כבדי שמיעה זכאים להנחה בבזק בשני תחומים: האחד - בהוצאות התקנת הטלפון; השני - בהוצאות החזקתו השוטפות.

 

שיעורי ההנחה - 50% מתעריף התקנת הטלפון ו-50% הנחה מדמי השימוש הקבועים. ההנחה תינתן על קו טלפון אחד בלבד.

כדי לקבל את ההנחה, יש להצטייד באישור של המוסד לביטוח לאומי על נכות רפואית בשיעור של 80% ומעלה לצמיתות, וכן בטופס המעיד על קבלת קצבת נכות של המוסד לביטוח לאומי בשיעור של 75% ומעלה לצמיתות. בנוסף, יש למלא טופס בקשה לקבלת הנחה. את כל הטפסים הללו שולחים לאגף שיקום של משרד הרווחה.

 במידה והפונה נמצא זכאי להנחה, יישלח אליו אישור, שאותו יש להציג בסניף בזק הקרוב למקום המגורים, כדי לקבל אישור לתשלום סכום מופחת לצורך ההתקנה. ההנחה על החשבון הקבוע תופיע בחשבון הטלפון שיישלח הביתה.