מרץ 3, 2009

הנחה בדמי הארנונה


החוק הקיים אינו מחייב רשויות מקומיות להעניק הנחה כלשהי לחרשים ו/או כבדי שמיעה ולבני משפחותיהם. עם זאת, קיימת המלצה של משרד הפנים לגופים אלו, לתת הנחה בתשלום הארנונה של עד 80% למבוגר, המוגדר כ"נכה ביטוח לאומי", ועד 25% להורים של ילד המוגדר כנכה. יש לבדוק באופן ספציפי מהו גובה ההנחה שהרשות העירונית, בה אתם מתגוררים, בחרה להעניק לתושביה.

למבוגרים: כדי לקבל את ההנחה במסגרת "נכי ביטוח לאומי", יש להצטייד באישור מביטוח לאומי על אי-השתכרות בשיעור של 75% ומעלה ועל קבלת קצבת נכות חודשית. את האישור יש להעביר למחלקת הגזברות או ההנחות בעירייה או במועצה המקומית, ובנוסף - למלא טופס בקשה להנחה, שמקבלים במקום. בדרך כלל יש להציג תעודת זהות, שבה רשומה כתובתו הנוכחית של הזכאי להנחה במסגרת אותה רשות מקומית, שבה משולם חשבון הארנונה.

רצוי לבדוק בעירייה או ברשות המקומית, האם נדרשים על-ידה מסמכים או אישורים נוספים, דוגמת תלושי משכורת, מידע על חשבון עו"ש וכו'.

 להורים לילד נכה: כדי לקבל את ההנחה עבור ילד נכה (עד גיל 18), יש להציג אישור של המוסד לביטוח לאומי על זכאות לקבלת תשלום גמלת ילד נכה.

כדאי לציין, כי בדרך כלל לא מגיעה תשובה לבקשת ההנחה, אך בחשבון הארנונה, שיגיע אחרי קבלת האישור, ניתן יהיה לזהות את הסכום המופחת, שאושר לפונה.