מרץ 3, 2009

מכשירי שמיעה לילדים


תקרת ההשתתפות של משרד הבריאות למכשירי שמיעה לילדים (עד גיל 18) עומדת על 3,500 שקל לכל אוזן. ההשתתפות תתבצע אחת לשנתיים.
לשם קבלת זכאות למימון, יש לקבל מרופא אוזן אף גרון אישור, שהילד זקוק למכשירי שמיעה. עם האישור יש לפנות לקופת חולים, שבה חבר הילד.  את מכשירי השמיעה קונים לאחר קבלת אישור הקופה ומביאים את החשבונית לקופה, כדי לקבל החזר.