מרץ 3, 2009

הזכות לתרגום


אנשים עם לקויי שמיעה, החל מגיל 16 זכאים למימון שנתי של משרד הרווחה עבור שירותי תרגום לשפת סימנים ו/או תמלול (הקלדת השיחה על גבי מסך מחשב).

התבחינים הבאים יסייעו לכם לבדוק כמה שעות תרגום מגיעות לכם בשנה:

 

* אדם עם ירידה בשמיעה של 70 דציבל ויותר באוזן הטובה זכאי ל-45 שעות תרגום בשנה. אם ברשותו תעודת עיוור, הוא זכאי ל-61 שעות תרגום בשנה.

* אדם עם ירידה של 50 דציבל ויותר באוזן הטובה זכאי ל-16 שעות תרגום בשנה. אם הוא עולה חדש ו/או ברשותו תעודת עיוור, הוא זכאי ל-32 שעות תרגום בשנה.

* אדם שהוא חירש ועיוור יכול לקבל "מעתיק סימנים" בעת פעילויות חברתיות משותפות, על חשבון שעות התרגום האישיות.

להזמנת התרגום ו/או תמלול יש לדאוג להעביר ל"שמע"  טופס זכאות של משרד הרווחה בו מצויין מכסה מסוימת של שעות תרגום בשנה ובמעמד זה יש לחתום על טופס ויתור על סודיות שיסופק על ידם.

יש להדגיש כי החל מ1 בינואר 2006,הזמנות תרגום ו/או תמלול אשר לא יעברו דרך משרד הרווחה,ולא יאושרו על ידיו, לא ישולמו. זאת בעקבות ההוראה של קלינאית התקשורת הארצית על פיו יש לפעול בנוהל המקובל של הגשת טופסי בקשה לשירותי תמיכה במחלקה לשירותים חברתיים באזור מגורים. הדבר נכון גם לגבי פונים שקבלו עד היום אישורים לזכאות חלקית לשעות תרגום, גלאי בכי והחזר מיסים ברכישת פקס ישירות ממרכז התמיכה.