מרץ 3, 2009

לידיעת הזכאים לשירותי תמיכה בתקשורת


תקופת הזכאות להחזרים כספיים עבור רכישת אביזרי תקשורת (סל תקשורת) מסתיימת   ב- 15 לאוגוסט 2006. מי שלא יגיש חשבוניות עד לתאריך זה לא יוכל לנצל את הזכאות לרכישת אביזרי תקשורת, שלה הוא זכאי בתקופה הראשונה (בין השנים 2002-2006). תקופת זכאות נוספת מתחילה ב-16 באוגוסט 2006.

 

המרכז לשירותי תמיכה יהיה סגור בתאריכים 1-17 באוגוסט 2006 ויחזור לפעילות ביום ראשון, 20 באוגוסט 2006. ניתן לשלוח מעטפות עם חשבוניות עד ה-15 לאוגוסט (על פי חותמת דואר) ולקבל החזר על התקופה הראשונה.

החל מה20 באוגוסט ניתן לשלוח קבלות על התקופה החדשה.

תרגומים במקרים דחופים בלבד נא לפנות למאיה בנייד : 054-6966656

שירותי תמיכה בתקשורת

משרד הרווחה אחראי לאספקת שירותי תמיכה בתקשורת, הכוללים שלושה מרכיבים עיקריים:
1. "דמי תקשורת" -סכום חודשי קבוע.
2. "סל תקשורת" -החזרים כספיים עבור רכישת אביזרי תקשורת.
3. שעות תרגום ו/או תמלול.

הזכאים: אנשים, הסובלים מירידה בשמיעה של 70 דציבלים ויותר באוזן הטובה, אך ורק אם הירידה בשמיעה התרחשה אצלם עד גיל שלוש.

במסגרת שירותי התמיכה בתקשורת ישנם מרכיבים שונים עבור אנשים בגיל העבודה (מגיל 18) ועבור אנשים מבוגרים יותר (נשים - מעל גיל 60, גברים - מעל גיל 65). לחץ על הלינק, כדי לקרוא את המידע המפורט.

לצורך קבלת הזכאות, יש לפנות למחלקה לשירותים חברתיים במשרד הרווחה באזור המגורים, ולהביא תעודת זהות, שלושה תלושי משכורת אחרונים (למי שעובד) ושתי תמונות פספורט. העובדת הסוציאלית במחלקה ממלאת עם הפונה את טופס הבקשה לזכאות, ונותנת לו טופס רפואי, שאותו אמורים למלא רופא אף-אוזן-גרון ואחריו - מכון שמיעה, המוכר על ידי משרד הבריאות, שיספק לפונה גם אודיוגרמה.

את הטופס הרפואי המלא יש להחזיר למחלקה לשירותים חברתיים, שתעביר את כל הנתונים למטה אגף השיקום, לצורך בדיקת זכאות.

בתוך שלושה חודשים אמור הפונה לקבל תשובה לבקשתו מהמחלקה לשירותים חברתיים. במקרה והבקשה נדחית, ניתן לפנות לוועדת ערר מיוחדת, שאמורה לקום לצורך זה באגף השיקום של משרד הרווחה בירושלים. מידע מפורט על אופן הערעור אינו ברור בשלב זה.