מרץ 3, 2009

הקריטריונים לקבלת פטור מהשתתפות עצמית בניתוח שתל קוכליארי


כזכור, ממשלת ישראל החליטה לבטל את ההשתתפות העצמית בניתוח ובאחזקת שתל קוכליארי למועמדים מגיל 18. במסמך זה מצוינים הקריטריונים לקבלת הפטור מהשתתפות עצמית, ולגבי חלק מהם מצורפת הבהרה של משמעות הקריטריון.
הקריטריונים לקבלת פטור מהשתתפות עצמית:
- ליקוי שמיעה חמור/עמוק כאשר סף השמיעה 70 דציבל ומעלה (בממוצע של סף שמיעה בטונים טהורים בתדירויות של 500 , 1000, 2000 הרץ).
- מיצוי שימוש קודם במכשירי שמיעה, המותאמים באופן אופטימלי, וחוסר יכולת להפיק מהם תועלת שמיעתית.
- קיום "שפה דבורה".
 
- הבנת דיבור נמוכה או שווה ל-50% עם שימוש במכשירי שמיעה, המותאמים באופן אופטימלי, בתנאי רעש של יחס אות לרעש של 10+ דציבל (האות של הדיבור חזק מהרעש ב-10 דציבל בתנאי בדיקה סטנדרטיים).

לדברי גולדבלט, הבנת דיבור נקבעת על ידי מבחני דיסקרימינציה, המהווים חלק בלתי נפרד מבדיקת שמיעה רגילה. במבחן דיסקרימינציה נאמרות לנבדק מילים חד-הברתיות, שהוא צריך לחזור עליהן. בכל רשימת דיסקרימינציה יש 50 מילים. לכל אוזן מוקראת רשימת דיסקרימינציה אחת.  עבור כל מילה נכונה מקבל הנבדק 2 נקודות, כך שהוא יכול לצבור 100 נקודות בסך הכל.  אם הנבדק חזר נכון על 40 מילים באוזן מסויימת, יש לו 80% דיסקרימינציה באוזן זו.  אנשים בעלי שמיעה תקינה יקבלו דירוג של 88%-100% דיסקרימינציה. 

כאשר נבדק חוזר בצורה נכונה על מחצית הרשימה (25 מילים) אין צורך להמשיך, ומחשבים את יכולתו לפי 4 נקודות למילה. בכל מקרה, מדובר בקריטריון אודיולוגי מובהק, וניתן להניח, שאנשים עם חרשות מעולם לא התנסו במבחן דיסקרימינציה, מכיוון שהעוצמה שבה נאמרות המילים צריכה להיות גבוהה ב-35 דציבלים מהעוצמה של תפיסת דיבור. אם תפיסת הדיבור היא 100 דציבלים, אף אודיומטר לא יוכל לבדוק את הנבדק ב-135 דציבלים, המהווים עוצמה שעלולה להכאיב גם למי שאינו שומע.  
- במקרים של לקות ראייה נלווית או מתפתחת ובסינדרומים יהיה ניתן לשקול השתלה קוכליארית, גם אם לא מתקיימים כל אמות המידה המצוינות לעיל. במצבים אלה כל מקרה יידון לגופו.

- אחזקת השתל הקוכליארי למושתלים מגיל 18 ומעלה.
לדברי גולדבלט, ייתכן שקריטריון זה תואם את המצב הקיים בנוגע למימון שתלים אצל ילדים.  על פי חוק ביטוח בריאות, ניתן לקבל החזרים עד גובה 1,600 שקל עבור טיפול בבלאי של המכשירים (חלקים מתכלים שאינם נמצאים במסגרת האחריות של המכשיר הספציפי).

 

מה משמעות הקריטריונים

 

קלינאית תקשורת ארצית של משרד הרווחה מסייעת להבהיר את הקריטריונים לפטור מהשתתפות עצמית בניתוח השתל הקוכליארי

כזכור, ממשלת ישראל החליטה לבטל את ההשתתפות העצמית בניתוח ובאחזקת שתל קוכליארי למועמדים מגיל 18. במסמך זה מצוינים הקריטריונים לקבלת הפטור מהשתתפות עצמית, ולגבי חלק מהם מצורפת הבהרה של משמעות הקריטריון, מאת אסתר גולדבלט, קלינאית תקשורת ארצית של משרד הרווחה.

הקריטריונים לקבלת פטור מהשתתפות עצמית:

- ליקוי שמיעה חמור/עמוק כאשר סף השמיעה 70 דציבל ומעלה (בממוצע של סף שמיעה בטונים טהורים בתדירויות של 500 , 1000, 2000 הרץ).

- מיצוי שימוש קודם במכשירי שמיעה, המותאמים באופן אופטימלי, וחוסר יכולת להפיק מהם תועלת שמיעתית.

- קיום "שפה דבורה".
 
- הבנת דיבור נמוכה או שווה ל-50% עם שימוש במכשירי שמיעה, המותאמים באופן אופטימלי, בתנאי רעש של יחס אות לרעש של 10+ דציבל (האות של הדיבור חזק מהרעש ב-10 דציבל בתנאי בדיקה סטנדרטיים).

לדברי גולדבלט, הבנת דיבור נקבעת על ידי מבחני דיסקרימינציה, המהווים חלק בלתי נפרד מבדיקת שמיעה רגילה. במבחן דיסקרימינציה נאמרות לנבדק מילים חד-הברתיות, שהוא צריך לחזור עליהן. בכל רשימת דיסקרימינציה יש 50 מילים. לכל אוזן מוקראת רשימת דיסקרימינציה אחת.  עבור כל מילה נכונה מקבל הנבדק 2 נקודות, כך שהוא יכול לצבור 100 נקודות בסך הכל.  אם הנבדק חזר נכון על 40 מילים באוזן מסויימת, יש לו 80% דיסקרימינציה באוזן זו.  אנשים בעלי שמיעה תקינה יקבלו דירוג של 88%-100% דיסקרימינציה. 

כאשר נבדק חוזר בצורה נכונה על מחצית הרשימה (25 מילים) אין צורך להמשיך, ומחשבים את יכולתו לפי 4 נקודות למילה. בכל מקרה, מדובר בקריטריון אודיולוגי מובהק, וניתן להניח, שאנשים עם חרשות מעולם לא התנסו במבחן דיסקרימינציה, מכיוון שהעוצמה שבה נאמרות המילים צריכה להיות גבוהה ב-35 דציבלים מהעוצמה של תפיסת דיבור. אם תפיסת הדיבור היא 100 דציבלים, אף אודיומטר לא יוכל לבדוק את הנבדק ב-135 דציבלים, המהווים עוצמה שעלולה להכאיב גם למי שאינו שומע.  

- במקרים של לקות ראייה נלווית או מתפתחת ובסינדרומים יהיה ניתן לשקול השתלה קוכליארית, גם אם לא מתקיימים כל אמות המידה המצוינות לעיל. במצבים אלה כל מקרה יידון לגופו.

- אחזקת השתל הקוכליארי למושתלים מגיל 18 ומעלה.

לדברי גולדבלט, ייתכן שקריטריון זה תואם את המצב הקיים בנוגע למימון שתלים אצל ילדים.  על פי חוק ביטוח בריאות, ניתן לקבל החזרים עד גובה 1,600 שקל עבור טיפול בבלאי של המכשירים (חלקים מתכלים שאינם נמצאים במסגרת האחריות של המכשיר הספציפי).

לחוזר המנכ"ל המלא

אסתי גולדבלט - קלינאית התקשורת הארצית של משרד הרווחה