ספט 6, 2011

התחלת לאחרונה לעבוד? מתחיל בקרוב לעבוד?


המעסיק שלך זכאי לסיוע במימון שירותי תרגום/תמלול/אביזרי עזר עבורך

את/ה לא חייב/ת להשתמש בסל התקשורת בתקופת הראשונה לעבודתך- המעסיק שלך זכאי למימון שירותי תרגום/תמלול עבורך.

להלן מידע בנידון (לקוח מאתר משרד התמ"ת- המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה)

זכאות להשתתפות המדינה במימון שירותי תרגום/תמלול בתהליך הקליטה במקום עבודה

 

המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה- במשרד התמ"ת מממן שירותי תרגום/תמלול כחלק מהתאמת סביבת העבודה למעסיקים לצורך קליטתו הראשונית במקום העבודה .

מי זכאי?
מעסיק המעסיק הנדרשים אדם חרש/כבד שמיעה שיש לו ירידה בשמיעה של 50 דציבלים ויותר באוזן הטובה יותר, "עפ"י התקנות, זכאים להשתתפות המדינה במימון התאמות, המעסיקים או המתעתדים להעסיק אדם עם מוגבלות, בשליש משרה לפחות ולתקופה שאינה נופלת מ- 12 חודשים או לתקופות קצובות רצופות שעולות יחד על 12 חודשים.

מה מקבל המעסיק ?
המעסיק יכול להגיש בקשה למימון שירותי תרגום/תמלול/אביזרי עזר טכנולוגיים עבור העסקת עובד חרש אחת לשנה לתקופה של 5 שנים בסך עלות של 19,000 ש".

לפרטים ולמילוי טפסים ובקשות יש לפנות לאתר משרד התמ"ת

http://www.moit.gov.il/NR/exeres/3231241D-1274-48BF-8770-FF13AB2FF9BA.htm