מרץ 3, 2009

ליווי והסעות לילדים חרשים וכבדי שמיעה


ילדים, שזכאותם לחינוך מיוחד נקבעה על ידי ועדת השמה, זכאים להסעות בין אם הם לומדים במוסד לחינוך מיוחד ובין אם הם לומדים במוסד לחינוך רגיל.

על פי חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות תשנ"ד 1994, ילדים אלו זכאים להסעה מביתם לבית הספר, שבו הם לומדים, ובחזרה הביתה. האחריות לארגון ההסעות היא על הרשות המקומית, שבתחומה גר הילד, והרשות מממנת את ההסעות. בשנת 2002 הורחב החוק והוחל, בשינויים קלים, גם על פעוטות בגילאי שנה עד שלוש שנים, הלומדים במעון יום שיקומי.

תלונות בנוגע להסעות, ניתן להפנות לאגף ההסעות של העירייה או לאגף ההסעות במשרד החינוך.

הזכאות
לפי תקנות הסעה בטיחותית לילדים נכים (כללים ומבחנים לזכאות להסעה ולליווי), כפי שתוקנו בשנת 1998, ילד/ה זכאי/ת לליווי בהסעה על-ידי מלווה, אם ועדת חריגים קבעה כי הוא/היא זכאי/ת לליווי.

הליווי ייעשה על-ידי מבוגר נוסף, מלבד הנהג, המועסק כמלווה ברשות מקומית, או מתנדב שאושר לכך על-ידי ארגון ציבורי.
האחריות על הליווי, כמו האחריות על ההסעות, היא על הרשות המקומית שבתחום שיפוטה גר הילד הזכאי.
אם התעוררו חילוקי דעות בין ההורים לבין הרשות המקומית בדבר הזכאות לליווי, אפשר לפנות לוועדת החריגים, אשר תכריע במחלוקת.
המימון
הרשות המקומית חייבת לממן את הליווי, וההורים פטורים מכל השתתפות במימונו.