מרץ 3, 2009

זכויותם של בעלי לקויי שמיעה


למה אדם חרש או כבד שמיעה זכאי? מתי הוא מוגדר כאדם חרש וכבד שמיעה? עו"ד עמית חלמיש, יועץ משפטי בארגון "פעמונים" במאמר מקיף וממצה על זכויותיהם של אנשים חרשים וכבדי שמיעה

מהן זכויותיהם של אנשים עם ליקויי שמיעה?

זכויות במסגרת סל הבריאות
1. החזרים על ציוד שמע - במסגרת סל הבריאות ניתן לקבל החזרים כספיים באמצעות קופות החולים השונות על רכישת מכשירי שמיעה. ההחזר ניתן אחת לשנה. ניתן לברר את גובה ההחזר ואת המכשירים המזכים בהחזר באמצעות קופות החולים ומשרד הבריאות.
2. מימון ניתוח שתל קוכליארי - הזכאות להשתתפות משרד הבריאות במימון ניתוח השתל הורחבה בצורה ניכרת והיא מגיעה עד לכדי מימון מלא. הזכאות קיימת גם למבוגרים לקויי שמיעה או הסובלים מחרשות, בהתאם לקריטריונים ולתנאים הרפואיים.
3. ביטוח משלים - בעלי ביטוח משלים ניהנים מסיוע והחזרים נוספים על מכשירי שמיעה ואביזרי עזר מעבר לכלול בסל הבריאות. למידע ספציפי יש לבדוק את הביטוח המשלים.
 
מיסוי
1. קבלת החזר כספי - אדם לקוי שמיעה זכאי לקבל החזר חד-פעמי של מיסים ברכישת מכשיר פקס או מודם פקס, והחזר כספי עבור רכישת גלאי בכי, אם יש לו ילד/ים מלידה ועד גיל 3.
2.פטור ממס - חירשים המוכרים כנכים זכאים לפטור ממס עד תקרת הכנסה מסוימת. ברשות המיסים ניתן לקבל מידע מפורט על תנאי הזכאות, גובה הפטור וכיצד הוא ניתן.
 
ביטוח לאומי
1. שיקום מקצועי - חרשים אשר מוגדרים כבעלי נכות של למעלה מ-20% והם חסרי מקצוע ו/או אינם יכולים לעסוק במקצוע עקב מגבלתם זכאים לסיוע בהכשרה מקצועית במסגרת הביטוח הלאומי. הסיוע יכול להתבטא במסגרת של קורסים מקצועיים ויכול להגיע אף למימון תואר אקדמי. כמו כן המל"ל מסייע באביזרי עזר, נסיעות ומכשירי לימוד לתלמידים בהתאם לצורך ולתנאי הסיוע.
2. השמה מקצועית - הביטוח הלאומי מאפשר השמה מקצועית אשר במסגרתה המל"ל נושא בחלק מעלות השכר של העובד והמעסיק מכשיר את העובד. מסלול זה מאפשר לשני הצדדים לבדוק את התאמת העובד לתפקיד ולהיפך, כאשר בתקופת הניסיון המל"ל נושא ב"דמי הלימוד".
3. אזרח מגיל 18 - מי שהוא אזרח ישראלי בן 18 ומעלה אשר הינו בעל מוגבלות המוכר כנכה והכנסתו היא פחות מרבע מהשכר הממוצע או שהכנסתו בפועל הצטמצמה עקב הנכות ב-50% ומעלה - זכאי לקבל קצבת נכות חודשית מאת הביטוח הלאומי. חשוב להגיש את התביעה בתוך 12 חודשים מהיום בו הפכתם זכאים לקצבה, אחרת עלולה להיפגע הזכאות לקצבה.
4. עולים חדשים - מי שהוא עולה חדש הסובל ממוגבלות והמוגדר כנכה קשה, זכאי בשנתו הראשונה בארץ לגמלה מיוחדת. לגמלה זכאים עולים שמלאו להם 18, והם נזקקים לעזרת הזולת לביצוע פעולות יומיומיות. הגמלה תשולם תוך 90 יום מיום העלייה לארץ.
5. הורים לילד לקוי שמיעה - הוריו של ילד עם מוגבלות המוכר כנכה, זכאים לגמלה חודשית. אתר הביטוח הלאומי מפרט את תנאי הזכאות לקבלת הגמלה. את התביעה לקבלת הגמלה יש להגיש בסניף המוסד לביטוח לאומי שבמקום מגורי הילד, באמצעות הטופס המיועד לכך.
 
תנאי עבודה ואיסור הפליה בעבודה
1. סיוע כספי-ניתן להגיש בקשה למשרד התעשיה המסחר והתעסוקה לקבלת סיוע כספי להתאמת מקום העבודה ללקויי שמיעה על-ידי המעסיק.
2. חוק ההפלייה בין דורשי העבודה - חל איסור חמור בחוק להפלות עובדים או בין דורשי עבודה, מחמת מוגבלותם, ובלבד שהם כשירים לתפקיד או למשרה הנדונים. החוק קובע כי הפליה היא גם קביעת תנאים שאינם רלוונטים לתפקיד אלא אם מדובר בדרישה המתחייבת מהדרישות המהותיות של התפקיד או של המשרה.
 
תחבורה
1. הנחה על תחבורה - בעלי לקויי שמיעה המוכרים כנכים כבעלי דרגת נכות מסויימת בעלי תעודת זכאות, זכאים לכרטיסיות הנחה בתחבורה הציבורית.
2. נגישות - בשנת 2003 פורסמו תקנות לעניין הסדרת הנגישות לאנשים עם מוגבלויות לשירותי תחבורה ציבורית. תקנות אלו מחייבות את מפעילי התחבורה הציבורית (אוטובוסים, אוניות, מטוסים) ואת התחנות המרכזיות לדאוג לקיומו של שילוט מתאים.
כך לדוגמא מידע הניתן לציבור בתחנה מרכזית על לוחות זמנים, יעדי נסיעה, נגישות קווי שירות באוטובוסים, רכבות, כלי שיט או כלי טיס וכיוצא בזה, יימסר גם באמצעות טלפון ופקס ויופק גם בכתב מוגדל. וכן בעמדת מודיעין, קופה או עמדת שירות מאוישת בתחנה מרכזית, יימצאו נייר וכלי כתיבה לשימוש אנשים בעלי לקות שמיעה.
 
קצבאות מיוחדות
1. משרד הרווחה מעניק דמי תקשורת/סל תקשורת/שעת תרגום/תמלול - סיוע המוענק על-ידי משרד הרווחה בהשתתפות ארגוני החירשים הכולל סכום חודשי קבוע (דמי תקשורת), החזרים כספיים עבור רכישת אביזרי תקשורת (סל תקשורת), היקף שנתי של שעות תרגום ו/או תמלול בהתאם לצורך.
2. זכאות לסיוע באגרת טלוויזיה לקויי שמיעה על-פי הגדרת משרד הבריאות זכאים לפטור מלא מתשלום אגרת טלוויזיה. יש לפנות לרשות השידור לצורך קבלת הפטור.
3. תרגום לשפת הסימנים - חוק הקלות ללקויי שמיעה, התשנ"ב - 1992, ערוצי השידור השונים מחויבים ללוות לפחות רבע מהתוכניות המוקלטות בכתוביות. נעשים ניסיונות רבים להביא לכך שכל השידורים ילוו בכתוביות.
4. קבלת זימוניות לשעת חירום - מיועדות לצורך העברת הודעות ומידע מפיקוד העורף בשעת חירום.

למאמר המקורי לחצו כאן

עו"ד עמית חלמיש, NFC