דצמ 29, 2010

החזרים כספיים


משתמשים במכשירי שמיעה, בשתל שבלול או באביזרי עזר נוספים? משרד הבריאות וקופות החולים יכולים לתת לכם החזרים על הרכישות הללו. לגזור ולשמור!


משרד הבריאות

השתתפות משרד הבריאות ברכישת מכשירי שמיעה למבוגרים: גובה ההשתתפות של משרד הבריאות, באמצעות החזר של קופות החולים, הוא 851 שקלים למכשיר שמיעה אחד. ההחזר ניתן אחת לשנה.

משרד הבריאות מממן באופן מלא את ניתוח שתל השבלול (השתל הקוכליארי) למבוגרים, מעל גיל 18, העומדים בקריטריונים.

השתתפות נוספת של קופות החולים במכשירי שמיעה ואבזרי עזר עבור בעלי הביטוח המשלים.

קופת חולים מאוחדת

לבעלי ביטוח מאוחדת עדיף, השתתפות של 50% ועד 2,036 ש"ח לכל אוזן אחת לשנה עפ"י אישור רופא א.א.ג של הקופה. ההחזר כולל את השתתפות משרד הבריאות בסך 851 ש"ח.

קופת חולים לאומית

בעלי ביטוח משלים זכאים להשתתפות ברכישת מכשיר אחת לשנה, במידה ורוכשים את המכשיר דרך ספקי ההסדר. ישנם החזרים שונים בהתאם לסוג הביטוח המשלים ולסוג מכשיר השמיעה. 

החזרים - קופת חולים לאומית

מכבי שירותי בריאות

לבעלי ביטוח משלים "מכבי כסף": 33% החזר - עד תקרה של 1,633 ש"ח. לבעלי ביטוח משלים "מכבי זהב": 83% החזר - עד תקרה של 3,842 ש"ח. (ההחזר ניתן אחת לשנתיים).

החזרים - מכבי שירותי בריאות - מגן זהב

החזרים - מכבי שירותי בריאות - מגן כסף

שירותי בריאות כללית

לבעלי ביטוח משלים, יש הסכם בין הקופה למספר מכוני הסדר על הנחה של 24% ברכישת מכשיר שמיעה החזר. מדובר ביבואנים הבאים: "הדים", "מדטון", "מיניפון", "אופק", "שטיינר", "מדטכניקה", ואודיומדיק" . (לרשימת המכונים המלאה בדקו באתר הכללית - לחצו על חפש, אין צורך למלא את השדות)

בנוסף, לרוכשים אצל ספקים של יבואנים אלה, ניתן החזר על ידי הקופה של 75% מעלות המכשיר עד 1,075 ש"ח למכשיר שמיעה לאוזן. (ללא קשר להחזר במסגרת סל הבריאות). לגבי רכישת מכשיר שמיעה במכוני שמיעה אחרים, אין החזר נוסף מעבר להשתתפות הקבועה של משרד הבריאות.

בנוסף, שירותי בריאות כללית משתתפים בעלות רכישת אבזרי עזר לשמיעה אצל הרוכשים אבזרים בחברת מהל"ב. מדובר בהנחה של כמה מאות שקלים למספר אבזרי עזר, וביניהם: מערכת הגברה לטלויזיה, מגבר אישי וטלפון עם הגברה.

החזרים - שירותי בריאות כללית


תודה לארגון "בקול" על המידע!