מרץ 29, 2017

למחלקת ייעוץ וחקיקה דרוש/ה עוזר/ת ראשי/ת למילוי מקום זמני


מקום העבודה: לשכת המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (חקיקה), משרד המשפטים, ירושלים
תקופת העסקה: עד 3 חודשים עם אופציה להארכה
מס' עיסוק: 50003211
תואר המשרה - עוזר/ת ראשי/ת (יעוץ וחקיקה)
מס' משרה: 80003840
הדרגה: ב- א2 של דירוג 987 שכר כולל
תאור התפקיד:
עוזר/ת ליועץ המשפטי לממשלה, ולמשנים ליועץ המשפטי לממשלה ולמנהלי המחלקות
בייעוץ וחקיקה בהיבטים המשפטיים של נושאים כלליים וייחודיים הנובעים מתחומי
הפעילות, ובכלל זה:
הכנת חוות דעת משפטיות ליועה"מ ומתן חוות דעת משפטיות בהתאם להנחיות
הממונה.
טיפול בפניות של משרדי ממשלה ואזרחים המופנים אל היועץ המשפטי לממשלה.
הכנת הצעות חוק לרבות כל החומר הדרוש לניסוחן.
ליווי הליכי החקיקה השונים של הצעות החוק של הממשלה ושל חברי הכנסת.
ייצוג המשרד בוועדות השרים, ועדות הכנסת וגופים ציבוריים אחרים.
ריכוז עבודתן של ועדות ציבוריות.
קיום קשר עם גורמים ציבוריים ופרטיים וניהול עמם משא ומתן.
הופעה בפני גופים מעין שיפוטיים וועדות (כגון: בית הדין לחוזים אחידים,
בוררויות וכד') והכנת כתבי בית דין.
ביצוע פעולות משפטיות נוספות בהתאם להוראות הממונה ועל פי דרישה.
דרישות סף:
השכלה: תואר ראשון במשפטים

רישיונות:
רישיון ישראלי לעריכת דין וחברות בלשכת עורכי הדין, לרבות מי שחברותו/ה
מוגבלת בהתאם לסעיף 52ב לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961.
מועמד/ת שחברותו/ה מוגבלת כאמור, ת/יידרש להמציא אישור חברות בלשכת עורכי הדין
(בתוקף) אם ת/ייבחר לתפקיד, וכתנאי לשיבוצו/ה במשרה.
ניסיון:
0 שנות ניסיון (למעט תקופת ההתמחות)

דרישות רצויות
********************
כושר הבעה בכתב ובעל פה ברמה גבוהה
ידיעת השפה האנגלית כדי קריאת חומר מקצועי
שליטה בתוכנות אופיס
הגשת מועמדות:
כל המעוניין/נת מתבקש/ת לשלוח קורות חיים, אישורים על השכלה, ניסיון וכן עבודה משפטית בכתב לכתובת המייל laurab@justice.gov.il
היום האחרון להגשת מועמדות הוא 29.3.17
ה ע ר ה: יבדקו פניות מתאימות בלבד, וזאת על פי צרכי המשרד ושיקול דעתו.