נוב 22, 2015

לכבוד - יו"ר ועד המנהל, המכון לקידום החרש


מכתב זה נשלח אלינו ממר צביקה שטרוסברג בעקבות אירוע השקת מילון שפת הסימנים בכנסת, בתאריך 21.10.2015. אנחנו גאים להציג לכם אותו.

תמליל המכתב:

"גב' לאה סלע הנכבדה

הנדון: ברכות

ברצוני לומר לך ולכל הצוות, יישר כח וכל הכבוד על כך שמילון מקוון לשפת הסימנים שיצרתם אצלכם במכון לקידום החרש בישראל, הושק בכנסת בתאריך 21.10.2015

בכבוד והערכה

צביקה שטרוסברג