דצמ 30, 2012

פטור מתשלום אגרת טלוויזיה


פטור מתשלום אגרת טלוויזיה ניתן לכל מי שהוא מעל גיל 18, עם ירידה בשמיעה של 70 דציבל ויותר באוזן הטובה, שרשותו מקלט טלוויזיה. לקבלת הפטור יש לבקש מרופא אף-אוזן-גרון למלא את הטופס שבלינק, ולשלוח אותו לאגף הגבייה:

אגף הגבייה
ת.ד 16333
ירושלים, 91162
לידי עדנה אר'גואני


לחצו על הקישור
כדי למשוך את הטופס