מאי 30, 2012

לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2010 בנושא בריאות: לרגל יום השמיעה הארצי – לקויי שמיעה בישראל


לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2010 בנושא בריאות: לרגל יום השמיעה הארצי - לקויי שמיעה בישראל


הנתונים נלקחו מתוך הודעה לעיתונות שהוציאה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בתאריך 20.5.2012.

 


בקרב בני 20 ומעלה

• כ- 15% (כ- 730 אלף נפש) מהאוכלוסייה בגיל 20 ומעלה מתקשים במידה כלשהי בשמיעה, 17% מהגברים ו- 14% מהנשים.
• 12% (כ- 562 אלף נפש) מתקשים קושי מועט ו- 3.5% (כ- 167 אלף נפש) מתקשים קושי רב, או אינם שומעים בכלל, גם בזמן שהם מרכיבים מכשירי שמיעה.
• לקות השמיעה עולה עם הגיל: כמחצית (51%) מבני 75 ומעלה מתקשים בשמיעה במידה כלשהי, 20% מבני 75 ומעלה מתקשים קושי רב בשמיעה או אינם שומעים בכלל.
• שיעור לקויי השמיעה גדול יותר בקרב חסרי תעודת בגרות (25%), מאשר בקרב בעלי השכלה גבוהה (12%).
• בגילי 64-45 שעור המועסקים בקרב אנשים עם לקות שמיעה חמורה הוא 50%, לעומת 69% בקרב אנשים שאינם לקויי שמיעה.
• השכיחות של מצבים רגשיים שליליים כגון לחץ ודיכאון גבוהה יותר בקרב אנשים לקויי שמיעה בכל גיל. בגילאי 45- 64: רבע (25%) מקרב בעלי לקות שמיעה חמורה חשו דיכאון לעיתים קרובות, לעומת 9% בקרב אנשים שאינם לקויי שמיעה.
• בגיל 65 ומעלה אנשים עם לקות שמיעה חמורה חשים בדידות לעיתים קרובות בשיעור כפול מאשר אנשים ללא לקות שמיעה (23% לעומת 12% בהתאמה).
• 21% מהאנשים עם לקות שמיעה חמורה מרוצים מאד מחייהם, לעומת 38% מהאנשים שאינם לקויי שמיעה.

הסקר החברתי 2010 עסק בהרחבה בנושא בריאות ואורח חיים של בני 20 ומעלה החיים במשקי בית: הערכה עצמית של מצב הבריאות, קשיים בתפקוד יומיומי, הרגלי תזונה, משקל ודיאטה, עישון, פעילות גופנית, שינה, חשיפה לשמש, בדיקות רפואיות, ביטוחי בריאות ומצבים רגשיים. בהודעה זו מובא לקט ממצאים המבוססים על דיווחי המרואיינים בסקר על מצב השמיעה שלהם.

פרסום הסקר החברתי 2010 - כולל הנושאים: בריאות ואורח חיים, ושימוש במחשב ובאינטרנט

היקף לקות השמיעה בישראל

כ- 15% (שהם כ- 730 אלף נפש) מהאוכלוסייה בגיל 20 ומעלה מתקשים במידה כלשהי בשמיעה, כולל אלה המתקשים בזמן שהם מרכיבים מכשיר שמיעה. כ- 12% (כ- 562 אלף נפש) מתקשים קושי מועט וכ- 3.5% (כ- 167 אלף נפש) מתקשים קושי רב, או אינם שומעים בכלל (בעלי לקות שמיעה חמורה).

17% מהגברים ו- 14% מהנשים מתקשים בשמיעה במידה כלשהי. 13% מהגברים ו-11% מהנשים מתקשים במידה מועטה, 4% מהגברים ו- 3% מהנשים מתקשים קושי רב או לא שומעים בכלל. בכל קבוצות הגיל, גברים מתקשים בשמיעה יותר מאשר נשים.

לקות השמיעה עולה עם הגיל: 6% מבני 20- 44, כחמישית (19%) מבני 45- 64, שליש (33%) מבני 65- 74 וכמחצית (51%) מבני 75 ומעלה מתקשים בשמיעה במידה כלשהי. 20% מבני 75 ומעלה מתקשים קושי רב בשמיעה או אינם שומעים בכלל.

תרשים 1. - בני 45 ומעלה, לפי מין, גיל ולקות כלשהי בשמיעה

לנתוני תרשים 1

השכלה

שיעור לקויי השמיעה גדול יותר בקרב בעלי השכלה נמוכה (ללא תעודת בגרות), מאשר בקרב בעלי השכלה גבוהה: בגילים 45- 64, רבע (25%) מקרב חסרי תעודת בגרות, חמישית (20%) מבעלי תעודת בגרות, ו- 12% מקרב בעלי השכלה אקדמית הם אנשים עם לקות שמיעה. בגילים 65- 74 אנשים עם לקות שמיעה מהווים 38% מקרב חסרי תעודת בגרות, לעומת 27% מקרב בעלי תעודה אקדמית.

תעסוקה

שיעור המועסקים בקרב אנשים עם לקות שמיעה נמוך מאשר בקרב אנשים שאינם לקויי שמיעה, במיוחד בקרב מבוגרים. בגיל 64-45 שעור המועסקים בקרב אנשים עם לקות שמיעה חמורה הוא 50% לעומת 69% בקרב אנשים שאינם לקויי שמיעה.


תרשים 2. - בני 20- 64, לפי גיל, מצב השמיעה ומצב תעסוקה

לנתוני תרשים 2

מצבים רגשיים

בכל קבוצות הגיל, השכיחות של מצבים רגשיים שליליים גבוהה יותר בקרב אנשים לקויי שמיעה. בגילאי 45- 64: רבע (25%) מקרב בעלי לקות שמיעה חמורה חשו דיכאון לעיתים קרובות, 16% מקרב בעלי לקות שמיעה קלה ו- 9% בקרב מי שאינם לקויי שמיעה. באותה קבוצת גיל 37% מקרב בעלי לקות שמיעה חמורה חשו לחוצים, לעומת 23% שחשו כך בקרב אנשים שאינם לקויי שמיעה. כרבע (24%) מבעלי לקות שמיעה כלשהי בגילאי 45- 64 דיווחו על דאגות המפריעות לישון, לעומת 16% בקרב אנשים שאינם לקויי שמיעה.

תרשים 3. - בני 45 - 65, לפי מצבים רגשיים שליליים לעיתים קרובות ולפי מצב השמיעה

לנתוני תרשים 3

תחושת בדידות

בכל קבוצות הגיל אנשים עם לקות שמיעה חשים בדידות יותר מאשר אנשים שאינם לקויי שמיעה. בגיל 65 ומעלה אנשים עם לקות שמיעה חמורה חשים בדידות לעיתים קרובות בשיעור כפול מאשר אנשים ללא לקות שמיעה (23% לעומת 12%).

22% מבעלי לקות שמיעה חמורה בני 45- 64 חשים שאין להם למי לפנות בשעת משבר או מצוקה, לעומת 8% בקרב אנשים ללא לקות שמיעה החשים כך. ל- 29% מבני 65 ומעלה עם לקות שמיעה חמורה אין קשרים עם חברים, לעומת 17% בקרב בני אותה קבוצת גיל שאינם לקויי שמיעה.

שביעות רצון מהחיים

אנשים עם לקות שמיעה פחות מרוצים מחייהם ופחות אופטימיים ביחס למצבם בעתיד לעומת אנשים שאינם לקויי שמיעה. 21% מקרב אנשים עם לקות שמיעה חמורה מרוצים מאד מחייהם, לעומת 38% בקרב אנשים שאינם לקויי שמיעה. בגילים 45- 64 שיעור האנשים עם לקות שמיעה חמורה שאינם מרוצים מחייהם, גבוה פי שנים מאשר בקרב אנשים ללא לקות שמיעה (23% לעומת 11%).

למידע נוסף:

דף הסקר החברתי באתר הלמ"ס
שאלון הסקר החברתי 2010
מחולל הלוחות - הסקר החברתי