מרץ 19, 2012

השפעת הנגישות או חסרונה על ההסתגלות המקצועית והרגשית של אנשים חרשים וכבדי שמיעה בעולם העבודה


"אנשים בוגרים עם מוגבלות מהווים כ 13% מהאוכלוסיה בישראל. מדובר באוכלוסיה אשר יכולה להוות חלק מכוח העבודה ולתרום לתוצר ולמשק. יחד עם זאת, קיימת נחיתות ברורה בהזדמנויות הקליטה בעבודה ובהזדמנויות הקידום בין אנשים עם לקות גלויה לאנשים אחרים. למערך ההשמה והליווי חשיבות רבה הן בתחום של התאמה מיטבית של המטלות והתפקידים לעובד והן בסיוע לעובד ולמעסיק לאורך זמן ביצירת השתלבות מיטבית ומועילה של העובד במקום העבודה". (מתוך : "עמדות מעסיקים ביחס להעסקת עובדים עם מוגבלות והצורך בבידול תדמיתי". רונן רגב כביר ,משרד התמ"ת).

על מנת שאדם חרש/כבד שמיעה יוכל להשתלב בעולם העבודה הוא זקוק להנגשה שוטפת.
עבור האדם השומע, השמיעה משמשת מקור מידע על הסביבה ומסייעת לתהליכי למידה והסתגלות כלליים. בהעדר יכולת להסתמך על חוש השמיעה ובהעדר נגישות, נותר האדם החרש /כבד השמיעה, מנותק ממקורות ידע ומידע, מנותק מתקשורת בינאישית ומודר מהחברה בכלל ומיכולת להשתלב בעולם העבודה. כתחליף לערוץ השמיעתי, זקוק האדם החרש/כבד השמיעה להנגשה חלופית (ויזואלית- תמלול/ תרגום לשפת הסימנים).

למעשה, למעט מסיוע למעסיק להתאמת סביבת העבודה של משרד התמ"ת, לאנשים חרשים/כבדי שמיעה אין נגישות אינהרנטית כוללת לצרכיהם לאורך כל שנות עבודתם.

להעדר הנגישות השלכה למספר תחומים והוא פוגע ב-
1. באפשרות האדם החרש/כבד השמיעה לעבוד ולהתקבל לעולם העבודה
2. בביטחון התעסוקתי
3. באפשרויות הניעות של האדם החרש/כבד השמיעה בעבודה
4. באיכות עבודתו
5. ברווחתו האישית

בארץ לא קיים בסיס נתונים באשר להשתלבותם של מועסקים חרשים וכבדי שמיעה במקום עבודתם ,רמת התעסוקה, הימצאות על סולם הדרגות, יכולת השתלבות והשפעה של האדם החרש/כבד השמיעה, מידת שביעות הרצון, מצוקות, חסמים וכו'.

מבדיקה של קבוצת מיקוד של אנשים חרשים/כבדי שמיעה אקדמאים העובדים במגוון סוגי עבודה, המלווה על ידי המכון לקידום החרש, עולים קשיים ומחסומים משותפים וייחודיים למועסקים חרשים וכבדי שמיעה הסובלים מחוסר הנגישות, ללא קשר לתחום העיסוק .

מן הממצאים עולה כי להעדר נגישות בעולם העבודה השלכות אופייניות וייחודיות המשותפות למועסקים חרשים וכבדי שמיעה, ללא קשר לסוג עבודתם או לסוג הכשרתם.

אלו הן השלכות קשות, המציבות מחסומים כמעט בלתי אפשריים בפני המועסק החרש/כבד השמיעה, המונעים ממנו את האפשרות להשתלב כהלכה בעולם העבודה, הן מקצועית, הן מבחינת התקדמות בסולם התפקידים והן מבחינת סוציאליזציה.

בד"כ הם מועסקים בתת תעסוקה, נמצאים בתחתית סולם הדרגות ואינם יכולים להתקדם , בבחינת "רצפת בטון" (על משקל "תקרת הזכוכית). גם כשהם כבר מתקבלים לעבודה בד"כ הם נותרים מאחור, אינם משולבים במערך מקבלי ההחלטות ונשארים במהותם "יס-מנים" המקבלים הוראות מהסביבה השומעת, בגלל חוסר נגישות, גם אם מוכשרים בתחומם. הם מודרים מפעילות רשמית ומפעילות לא רשמית, משיחות, השתלמויות, ישיבות, משיחות מסדרון, וכמובן מפעילות פנאי.

במסמך זה אני מבקשת להתייחס להשלכות חוסר הנגישות לאורך שנות העבודה. העדר הנגישות פוגע באדם החרש ב- 3 תחומים בעולם העבודה :
1. במישור המקצועי- קשיים בקבלת מידע פורמאלי ובלתי פורמאלי
2. במישור החברתי - בידול חברתי
3. במישור הרגשי- חווית בדידות ושחיקה נפשית, תפיסת "עצמי" נמוכה, הפנמת ציפיות נמוכה - הן בעטיה והן עקב המאמץ להשיג את המידע והנסיון הסוחט "להישאר מעל פני המים".

קשיים בקבלת מידע פורמאלי מקצועי- חוסר נגישות
חוסר נגישות בדיונים/ ישיבות צוות
חוסר נגישות למעסיק
חוסר נגישות לכנסים מקצועיים
חוסר נגישות להשתלמויות/קורסים/הרצאות
חוסר נגישות טלפונית
חוסר נגישות למידע באנגלית- כתוב או דבור
חוסר נגישות לכנסים בחו"ל
חוסר נגישות למידע המועבר בע"פ (למשל: בין חברי הצוות)
קושי בהצגת עצמי במצב של תחלופת עובדים תמידית

קשיים בקבלת מידע לא פורמאלי
חוסר נגישות למעסיק - שיחות "מסדרון"/סוציאליזציה
חוסר נגישות לפעילויות פנאי- טיולים/כנסים/טקסים/פעילות חוויתית/הופעות
חוסר נגישות לשיחות מסדרון לא פורמאליות - סמול טוק
חוסר נגישות למה שקורה בסביבה
חוסר נגישות ל"פוליטיקה הארגונית" ולפיכך חוסר יכולת להשתמש בה (גם בישיבות וגם בניעות בתפקידים)

השלכות מקצועיות:
חסימה בניעות בתפקידים
חסימה ביכולת לפתח קריירה
קיבעון תפקידי
פחד לאבד את מקום העבודה/המשרה
פגיעה בידע המקצועי
פגיעה באיכות העבודה וביכולת לבצע את התפקיד

השלכות חברתיות :
בידוד חברתי

השלכות רגשיות :
שחיקה נפשית
ניתוק חברתי
תחושות קשות עקב בדידות

דוגמאות ממועסקים :
מפחד להתפס כ"טיפש" - לא יכול להיכנס לדיון/שיחה בזמן הנכון
אין לי כוח להסביר כל פעם מחדש
אני כל הזמן במתח
תמיד נדמה לי שכולם יודעים יותר גם אם זה לא נכון
מראש פוסל את עצמי כיכול להיות בתפקידים שדורשים ידע או פוליטיקה כי אין לי מושג מה קורה במסדרונות
פחד משאלות חוזרות ונשנות על נושאים שנאמרו, ולכן "מהנהנים" על כל משפט
לא יכול להתקדם בעבודה כי אני לא מדבר בטלפון
אני מנותק- אף פעם לא יודע מה שכולם יודעים
לא מספרים לי מה קורה מסביב.
אינני יודע מי נגד מי.
אינני יודע אלו הזדמנויות יש.
אחרים נראים מאוד גדולים ואני מרגישה מאוד קטנה
הנמכת ציפיות
לא יודע להשתמש בפוליטיקה
פחד מתחושה שהנני מעמיס על הבוס/העובדים
בד"כ מופלה במשכורת
הרגשה שעושים לי טובה, שאני צריך להוכיח את עצמי פי שניים
מרגיש "פסל סביבתי" בטיולים
לא מבין את הפוליטיקה הארגונית בישיבות
מפסיד בדיחות ולא יכול להיות חלק מ.
לא יוצא מה"פינה" שלי
במלחמת הישרדות להישאר במקום עבודה
במלחמה להוכיח את עצמי בתפקיד חדש/בוס חדש

אורית זולברג