פעילות למען הקהילה

 

ערבות קהילתית / חברתית

מתוך הקהילה ולמענה. המכון לקידום החרש עושה רבות מתוך מטרה להשיג זכויות ושוויון בקרב הקהילה. הוא מעורב בוועדות הכנסת, כדי להשפיע על החקיקה למען האנשים החרשים וכבדי השמיעה בישראל, הוא לוקח חלק במאבקם של סטודנטים להנגשה ראויה ולמקום שווה באקדמיה והוא עומד על זכותם של אנשים אלו למצוא עבודה ולהתפרנס כראוי.

 

למען הסטודנטים


למען העובדים


למען החברה