מיזם תעסוקה - נשמע מצויין

 


מיזם תעסוקה


מידע נוסף


ידיעון תעסוקה


לוח "דרושים"

 

 

בישראל חיים היום כ-120,000 אנשים חרשים וכבדי שמיעה בגיל העבודה (18-64).

למרות ההצלחה בהעברת חוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, רבים מהאנשים החרשים וכבדי השמיעה בישראל הינם מובטלים או מועסקים בתת תעסוקה. המציאות מראה כי מעסיקים רבים מתקשים להעסיק אנשים חירשים וכבדי שמיעה - גם אם הם מומחים בתחומם.

החזון של המכון הוא לחולל סביבה עסקית פתוחה ושיוויונית להעסקת אנשים חרשים וכבדי שמיעה ולהגדיל את מספרם בחברות עיסקיות וציבוריות בתפקידים ההולמים את כישוריהם ומתגמלים בהתאם.

ולכן, בתקופה האחרונה אנו, במכון לקידום החרש בשיתוף עם תב"ת - תנופה בתעסוקה, עמלים על פיתוחה של תוכנית תעסוקה ייחודית שמטרתה הישירה היא לעודד מעסיקים להעסיק אנשים חרשים וכבדי שמיעה, וע"י כך להביא לשילובם של חירשים וכבדי שמיעה במעגל העבודה בשוק החופשי.

מטרת התוכנית היא להעלות את המודעות בקרב מעסיקים גדולים ליתרונות הגלומים בהעסקת עובד חירש או כבד שמיעה וע"י כך להגדיל משמעותית את מס' המעסיקים שמעסיקים בהצלחה אנשים עם מוגבלות שמיעה.

אופן העבודה הוא:
איתור מעסיקים קיימים של עובדים חירשים וכבדי שמיעה וגיוסם לשני אפיקי עבודה מרכזיים:
1.שיווק התוכנית לעמיתים מקצועיים על מנת שייפתחו משרות המתאימות לעובדים חירשים וכבדי שמיעה
2.תמיכה והדרכה למעסיקים חדשים כדי לשפר את סיכויי ההצלחה של קליטת העובדים החדשים.

התוכנית מופעלת בעיקר באזור המרכז בקרב אוכלוסייה של אנשים חירשים וכבדי שמיעה בעלי השכלה אקדמאית או בעלי מקצועות שונים.

התוכנית באה לעשות שימוש בידע ובניסיון שנצברו בקרב מעסיקים, בעיקר מעסיקים גדולים, המעסיקים אנשים חירשים וכבדי שמיעה בכדי לגייסם לשמש כמנטורים למעסיקים חדשים שיעסיקו אנשים חירשים וכבדי שמיעה.

המכון לקידום החרש ילווה את התוכנית והמנטורים - המעסיקים הוותיקים, והמעסיקים החדשים יקבלו מעטפת של שירותים ותמיכה לאורך כל הפרויקט. רכזת התוכנית תקיים קשר שוטף עם המעסיקים והמועסקים לאתר אתגרים ולתת להם מענה. התוכנית תשלב בין נקודת המבט הכלכלית ונקודת המבט החברתית בנסיון ליצור סינרגיה ביניהן.

אנו רואים בתוכנית חשיבות רבה כתוכנית אב מקיפה וחדשנית, שתהווה מודל לשיתוף ידע ועבודה סינרגטית להעצמת אוכלוסיות מוחלשות.

בברכה
אורית זולברג
מנהלת תחום השכלה גבוהה ותעסוקה