דו"ח מילולי

 

דוח מילולי

הדו"ח המילולי של המכון מפרט את הפרוייקטים השונים אותם מבצע המכון לקידום החרש, כמו גם את סכומי הכסף שהושקעו בכל פרוייקט, את מצבת כוח האדם של המכון, משכורות ובעלי תפקידים שונים (כמו רואי חשבון, יועצים משפטיים וחברי הוועד המנהל של העמותה).

דו"ח מילולי לשנת 2012 :
שם העמותה: המכון לקידום החרש בישראל
מספר עמותה: 580222230


1. פעולות עיקריות שבוצעו בשנת 2012 :
א. תוכנית מודל הצלחה הנה תוכנית מרכזית במכון, אשר מספקת מענה, תמיכה ופתרונות לצרכי הנגישות של אנשים חרשים וכבדי שמיעה בישראל.. שירותי תמיכה בתחומי השכלה על תיכונית וגבוהה לאנשים חרשים וכבדי שמיעה ברחבי הארץ. למעלה מ-150 מוסדות אקדמיים, לרבות הדיקנאטים, ראשי פקולטות , אגודות הסטודנטים ומרצים, נמצאים בקשר עם המכון,ו 500 סטודנטים חרשים וכבדי השמיעה, מקבלים מאיתנו סיוע סינגור ותמיכה למול מוסדות ההשכלה הגבוה ותמיכה לבני המשפחה שלהם.


ב. סדנאות: להתערבות בעת משבר/ תוכניות למניעת אלימות ומיניות/ חונכויות פרטניות וקבוצתיות , הנן תוכניות למניעה-תמיכה-והתערבות לטובת ילדים חרשים וכבדי שמיעה. התוכנית מופעלת ע"י מדריכים חרשים ו/או כבדי שמיעה בוגרים, אשר עברו הכשרה ומקבלים הדרכה שוטפת במהלך הפעילות השנתית. סדנאות להעצמת נשים חירשות המופעלות ע"י סטודנטיות/בוגרות חירשות, מטרת התוכנית להעצים/להקנות כלים ומיומנויות לנשים חירשות לתפוס את מקומן בחברה הישראלית בעצמאות מרבית, עד כה השתתפו למעלה מ150 נשים בקבוצות תמיכה.

ג. פיתוח מנהיגות בקרב בדואיים חירשים מהנגב והפזורה. התוכנית נועדה לספק כלים ומיומנויות לקהילה, בני המשפחה ואנשי המקצוע המלווים את האנשים החרשים החיים בנגב והפזורה. במטרה לשפר את מערכות החינוך והשילוב בתעסוקה של האנשים החירשים החיים בנגב, התוכנית מלווה בקירוב 3000 איש מהחברה.

ד. הכשרת מדריכים חרשים וכבדי שמיעה, תוכנית הכשרת אנשים חרשים להפעיל סדנאות הדרכה להכרת עולמו של האדם החרש וכבד השמיעה. המדריכים מופיעים בפני קהלים מגוונים במטרה לעודד ולקרב את קהילת החירשים ובשילוב בחיי החברה הישראלית מחד. המדריכים החירשים מופיעים בפני: בני-נער , מבוגרים וילדים חירשים ושומעים כאחד.

ה. תוכנית זהות יהודית, תוכנית שמטרתה לתעד את קורות שורדי השואה החירשים ועלייתם לארץ בשנות ה30. תוכנית התיעוד כוללת: תיעוד בוידאו, בשיתוף עם יד-ושם, כתיבת סדנאות ייחודיות לבני-נער חירשים וכבדי שמיעה והכשרת מדריכים צעירים חירשים
וכבדי שמיעה להפעלת הסדנאות בבתי- הספר המיוחדים והמשלבים ברחבי הארץ. בניית ארכיון לסיפורם של ניצולי השואה החרשים וכבדי השמיעה.


ו. קבוצות העשרה לנותני שירותים בעת חירום: אנשי מד"א, ואנשי מקצוע מטפלים בעת חירום ( עוסי"ם, אנשי רפואה ועוד ).תמיכה באנשי המקצוע והכשרתם במתן סיוע וטיפול בעת חירום לאנשים חרשים וכבדי שמיעה ע"י מנחים מוסמכים בטיפול באנשים חירשים . התוכנית מפעילה קבוצות לתמיכה של אנשי מקצוע בישובים פריפריאליים בצפון ובדרום הארץ. העבודה עם כל הקבוצות תתועד ותלווה קבוצות של מטפלים בערים השונות במטרה לספק כלים מקצועיים לאיש המקצוע לעבודה עם אנשים חרשים וכבדי שמיעה.


ז. מייזם תעסוקה - תוכנית אשר מטרתה לעודד מעסיקים גדולים ( מעל 50 עובדים ) לקלוט אנשים חירשים וכבדי שמיעה לעבודה. התוכנית מעודדת, תומכת ומסייעת בהנגשת מקומות העבודה לטובת קליטה מוצלחת של האדם החירש וכבד השמיעה במקום העבודה , תוך תמיכה בתקופה הראשונה הן למעסיק והן לאדם החירש במקום העבודה. כמו גם התוכנית בקשר רציף עם התמ"ת בהובלת תכנון אסטרטגי להטמעת הנגישות במקומות העבודה. כולל הקמת מרכז השאלה לציוד להנגשת מקומות עבודה הקולטים אנשים חרשים וכבדי שמיעה.

ח. פיתוח והפצת תחום חירשות - המכון שם לעצמו מטרה לפתח את שפת הסימנים הישראלית, לפעול למען הכרה בשפה כשפה רשמית במדינת ישראל. המכון מפתח תוכניות להוראת השפה והנחלתה בחברה הישראלית.בנוסף המכון הפיק מילונים חדשים שתורגמו לשפות עברית/ערבית/אנגלית משפת הסימנים הישראלית, לטובת כל הלומדים את השפה בדגש על ילידם חרשים ובני המשפחה שלהם. המכון פועל לקידום והפעלה של קורסים לשפת סימנים במוסדות: ציבור, אקדמיה, חברות עסקיות, ביה"ס, חברה למתנס"ים, רשויות מקומיות ועוד על-מנת לאפשר שילובו המלא של האדם החירש במעגלי החיים: תעסוקה, חינוך ופנאי . הפקת מילון חדש בשפת סימנים, המכיל 4000 ערכים בשפה. המילון יאפשר תמיכה בהורדות חומרה מהניידים.


ט. מרכז מידע וטלביזיה קהילתית - המכון מפעיל אתר אינטרנט המאגד בתוכו כל המידע הרלוונטי למעגלי החיים של האדם החירש וכבד השמיעה. בתחומי: זכויות, אביזרי עזר לשמיעה, מוסדות נגישים, ארגונים ומוסדות מטפלים, מאמרים מקצועיים עדכונים וחדשות.,בנוסף האתר מכיל ערוץ קהילתי בו זכויות של אנשים חרשים וכבדי שמיעה מוגשים ע"י אנשי מקצוע חרשים בעצמם והתוכניות מונגשות לכל השפות: עברית/שפת סימנים ותימלול.


י. "המכון לקידום החרש" שירותי תרגום/תמלול/העתקת שפת סימנים ישראלית - פעילות המרכז סביב מתן שירותי תרגום/תימלול/העתקת שפת סימנים וסל תקשורת לאנשים חירשים וכבדי שמיעה ,7800 איש, הזכאים לסל עפ"י הגדרות מע"ר. השירות הינו ארצי וניתן לכל אדם חירש/כבד שמיעה המוכר ( עפ"י קריטריונים שנקבעו ע"י מע"ר ) מעל גיל 16- 120 .


הסכום שהוצא ע"י העמותה לביצוע הפעולות כאמור בסעיפים א' עד ה' בהתאם למופיע בדו"ח הכספי הינו 9,999,659 ₪.

2. המבנה הארגוני של העמותה :

חברי הועד:
שם חבר הועד מספר זהות תאריך מינוי אחרון
עו"ד ראובן רייף 050584457 17.5.2012
יונתן שטיינברג 015522790 17.5.2012
לאה סלע- יו"ר 03049087 17.5.2012
רינת סביר 057468506 17.5.2012
פרופ' אריה רייכל 50126622 17.5.2012
דוד לנסמן 11569480 17.5.2012
שמעון קופר 012250783 17.5.2012
חוה סביר 7910177 17.5.2012


חברי ועדת ביקורת:
שם חבר מספר זהות תאריך מינוי אחרון
אהוד סולמי 051678704 17.5.2012
יוסי אייל 22961908 17.5.2012

מורשי חתימה:
שם מורשה חתימה מספר זהות תפקיד
עו"ד ראובן רייף 050584457 חבר ועד
יונתן שטיינברג 015522790 חבר ועד
לאה סלע 03049087 חברת ועד ויו"ר
יעל קקון 56812696 מנכ"ל

תקנון העמותה מאפשר למנות מורשי חתימה שאינם חברי ועד.
חוג ידידי העמותה:
שם ת.ז. תפקיד
רינת סביר 57468506 יו"ר חוג ידידים
נושאי משרה המועסקים בעמותה (מנכ"ל ומי שכפוף לו ישירות וכו'):
שם פרטי/משפחה מס' זהות תאור תפקיד
יעל קקון 56812696 מנכ"ל
אלי קבקוב 309817666 מנהל פיתוח תוכניות
אורנה בן-חור 011174760 מנהלת אדמיניסטרטיבית
גליה כהן 55609861 חשבת
נעה מלכה 066503020 רכזת קשרי קהילה


כמה עובדים הועסקו בעמותה בשנת 2012? 16 עובדים קבועים.
כמה מתנדבים התנדבו בעמותה בשנת 2012? 50 מתנדבים.


רואה חשבון:
מס' זיהוי שם המשרד מספר שנים כולל בתפקיד
557291119 זיו הפט רואי חשבון שבע שנים

3. פירוט תאגידים קשורים בשנת 2012:
לא רלוונטי.

4. השירותים שניתנו לעמותה בשנת 2012 והיוו חלק מרכזי בפעילותה:
לא רלוונטי.

5. שימוש בכספי תרומות בשנת 2012:
סכום התרומה הכוללת שהתקבלה בתקופת הדו"ח ייעוד התרומה השימוש שנעשה בתרומה בתקופת הדו"ח
857,234 מודל הצלחה, פעילות הדרכה בבתי ספר, מועדונים, מתנ"סים
0 פיתוח והפצת חרשות קורסים, השתלמויות וסדנאות
56,440 מייזם תעסוקה פתוח תוכנית להשמות בתעסוקה רגילה


6. עלויות גיוס התרומות בשנת 2012: 2,018 ש"ח.

7. העברת כספים ונכסים ללא תמורה, שאינה מהווה חלק מהפעילות השוטפת בשנת
2012: לא רלוונטי.

8. פירוט עסקאות במקרקעין בשנת 2012: לא רלוונטי.

9. עסקאות שלא במקרקעין שביצעה העמותה עם צדדים קשורים בשנת 2012:
לא רלוונטי.

10. דרישה לתיקון ליקויים על ידי גורם מוסמך בשנת 2012: לא רלוונטי.


11. פירוט אירועים חריגים בשנת 2012: לא רלוונטי.

12. תאור הפריסה הגיאוגרפית של פעילויות העמותה בשנת 2012:
העמותה פועלת מתל-חי בצפון הארץ ועד לבאר-שבע והנגב שבדרום.

13. פירוט עניין מהותי אחר שאירע בשנת 2012: לא רלוונטי.

14. עדכונים (שינויים בעניינים המפורטים לעיל שאירעו מסוף שנת הדיווח ועד להגשת
הדו"ח המילולי לאישור האסיפה הכללית): לא רלוונטי.